SGGW

02
lutego
2019

SGGW a nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszło w życie 1 października 2018 roku. Od tej daty uczelnie mają rok, aby na nowo przygotować swoje statuty z uwzględnieniem zmian w prawie. Nowe statuty mają obowiązywać od października 2019 roku. Jest to zadanie dla senatów uczelni i komisji senackich.

Nowa ustawa

Prace Senackiej Komisji ds. Statutu i Struktury

Stan obecny i proponowana struktura Uczelni (wersja marzec 2019)

Prace w Senacie SGGW

Prace nad dostosowaniem wewnętrznych aktów prawnych SGGW do nowej ustawy są prowadzone podczas posiedzeń komisji senackich oraz Senatu SGGW. 

Uchwały Senatu

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na posiedzeniu 28 stycznia 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu powołania pierwszej Rady Uczelni. 

Uchwała Senatu SGGW nr 37 - 2018/2019 wraz z Regulaminem powołania pierwszej Rady Uczelni. <<plik do pobrania>>