SGGW

30
listopada
2020

Senat SGGW powołał skład nowej Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024.

W skład Rady Uczelni, która swoją kadencję rozpocznie 1 stycznia 2021 roku weszli:

Przewodniczący Rady Uczelni

  • Prof. dr hab. Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członkowie Rady Uczelni spoza wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Korbin - emerytowana profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Dr Zenon Pokojski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie Rady Uczelni ze wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Instytut Inżynierii Mechanicznej
  • Prof. dr hab. Wojciech Wawrzyniec Pląder - Instytut Biologii
  • Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel - Instytut Nauk Ogrodniczych
  • Mateusz Niziołek - Przewodniczący Samorządu Studenckiego