SGGW

06
maja
2018

Seminarium naukowe z okazji 100 lat polityki agrarnej w SGGW

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Wspólna Polityka Rolna wobec europejskich rynków rolnych – stan obecny i kierunki rozwoju produkcji roślinnej”.

Celem seminarium jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących przemian na poszczególnych rynkach rolnych w krajach Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Problematyka seminarium odnosi się do:

  • diagnozy obecnej sytuacji wybranych rynków rolnych,
  • kierunków rozwoju rynku produktów roślinnych i zwierzęcych,
  • zmian Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście współczesnych przemian gospodarczych UE,
  • polityki ochrony konsumenta w UE.

Seminarium odbędzie sie 14 maja w godzinach 10.15–12.00 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (nr 6), sala A–17. 

 

Program: 

Sesja plenarna !:

10.15–10.25 Powitanie prelegentów i gości

10.25–10.40 Dochody gospodarstw specjalistycznych na europejskim rynku owoców, dr hab. Wojciech Pizło, prof. SGGW.

10.50–11.05 Dochody europejskich gospodarstw ogrodniczych pod osłonami, dr inż. Leszek Szczupak

Sesja plenarna II:

11.10–11.25 Dochody europejskich gospodarstw zbożowych, dr inż. Anny Grontkowska

11.30–11.55 Dochody gospodarstw warzywniczych, dr inż. Tadeusz Filipiak

Zakończenie i pożegnanie

 

Szczegółowe informacje w załączniku