SGGW

05
czerwca
2018

Seminarium „Równość w dostępie do dóbr publicznych – obszary wiejskie”

Zapraszamy na seminarium naukowe „Równość w dostępie do dóbr publicznych – obszary wiejskie” zorganizowane z okazji stulecia polityki agrarnej w SGGW.

Celem seminarium jest prezentacja wyników badań naukowych dotyczących dostępu do dóbr publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej i ich egzemplifikacja w różnych Politykach Europejskich, a w szczególności Wspólnej Polityce Rolnej i Polityce Spójności. Problematyka seminarium odnosi się do:

  • diagnozy dostępu do różnych dóbr publicznych,
  • czynników różnicujących dostęp do poszczególnych dóbr publicznych,
  • działań rynkowych, a w szczególności do działań marketingowych podejmowanych przez podmioty gospodarujące,
  • polityki ochrony konsumenta w UE.​

Seminarium odbędzie się 18 czerwca 2018 r. w godzinach 10.15-12.00 w budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (nr 6), s. A-17.

Program:

Sesja plenarna I:

przewodnictwo: dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGWdr inż. Sławomir Jarkadr inż. Joanna Wrzesińska-Kowal

10.15–10.25 Powitanie prelegentów i gości

10.25–10.40 Czy dobra publiczne są nieograniczone? – dylematy i zasady ich dostępności – dr inż. Anna Milewska

10.50–11.05 Dostępność i wykorzystanie medialnych źródeł informacji na obszarach wiejskich – dr inż. Ewa Jaska

Sesja plenarna II: 

przewodnictwo: dr hab. inż. Tomasz Siudek, prof. SGGWdr inż. Anna Milewska, dr inż. Grzegorz Bujakowski

11.10–11.25 Gospodarowanie wodą w dolinach rzecznych w warunkach zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich – dr inż. Grzegorz Bujakowski

11.30–11.55 Krytyczne ujęcie teorii dóbr publicznych w rolnictwie – dr inż. Jacek Maśniak

Zakończenie seminarium

Pytania i dyskusja przewidziane są po każdym wystąpieniu

 

Więcej informacji w załączniku