SGGW

11
czerwca
2016

Sejm RP uczcił 200-lecie SGGW

Sejm RP podjął w piątek uchwałę w sprawie uczczenia 200‐lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 200. rocznicę zapoczątkowania kształcenia rolniczego na ziemiach polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla wielu pokoleń naukowców i studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - napisali posłowie w dokumencie.

W uchwale Sejm podkreślił istotną rolę, jaką odegrała społeczność akademicka uczelni w rozwoju gospodarczym i intelektualnym XIX-wiecznej Polski oraz w walce o niepodległość. "Dzisiaj Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego to uczelnia, która prowadzi badania naukowe w szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, jak również w naukach ekonomicznych, humanistycznych i technicznych, a także kształci specjalistów w tych dziedzinach" -  czytamy w uchwale. Sejm zaznaczył również, że wiele tysięcy absolwentów SGGW przyczyniało się i przyczynia do rozwoju Polski i promocji wizerunku naszego kraju w świecie.

"Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Uczelni, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierał Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w dalszej realizacji jej misji służenia rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa" - napisano w uchwale.

fot. Rafał Zambrzycki