SGGW

20
stycznia
2021

Rektor SGGW powołał Pełnomocnika ds. Równego Traktowania

Pełnomocnikiem Rektora ds. Równego Traktowania została dr hab. Emilia Paprzycka z Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie.

Do zadań Pełnomocnika ds. Równego Traktowania należało będzie wdrożenie i nadzór nad realizacją na Uczelni standardów równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym w obszarze szkolnictwa wyższego oraz wynikających z misji SGGW w Warszawie, inicjowanie i koordynowanie działań systemowych na rzecz równego traktowania i zapobiegania dyskryminacji, koordynowanie prac zespołu koordynatorów ds. równego traktowania powołanych w Instytutach, monitoring i ewaluacja działań antydyskryminacyjnych.

+48 22 59 348 11