SGGW

04
stycznia
2021

Rektor SGGW powołał dyrektorów instytutów

Dyrektorzy Instytutów SGGW w kadencji 2021-2024 r. 

Instytut Rolnictwa dr hab. Łukasz Uzarowicz
Instytut Biologii     prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
Instytut Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Marcin Bańbura
Instytut Nauk Leśnych dr hab. Roman Wójcik
Instytut Nauk Ogrodniczych dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW
Instytut Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.  Janusz Kubrak
Instytut Nauk o Zwierzętach dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Instytut Ekonomii i Finansów dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
Instytut Zarządzania prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
Instytut Nauk o Żywności prof. dr hab. Mirosław Słowiński
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Instytut Inżynierii Mechanicznej dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Instytut Informatyki Technicznej dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW