Rekrutacja

Kalendarium


Kalendarium rekrutacji – studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020  Lista kierunków

UWAGA! Kandydat, który nie uzyskał jeszcze dyplomu studiów I stopnia (jest przed obroną pracy dyplomowej / egzaminem dyplomowym) może się zarejestrować i przystąpić do kwalifikacji. Numer dyplomu i datę obrony można wprowadzić do formularza rekrutacyjnego w momencie składania dokumentów w Biurze Spraw Studenckich.

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia

od 23 grudnia 2019
do 26 stycznia 2020

do godz. 24

rejestracja kandydatów i wybór kierunku studiów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK)

do 28 stycznia 2020

do godz. 20

komunikaty w sprawie:

  1. data i miejsca przeprowadzenia zadania projektowego dla kandydatów na kierunek architektura krajobrazu (studia stacjonarne i niestacjonarne) - o ile WKR zdecyduje o jego przeprowadzeniu,
  2. daty i miejsca spotkań kwalifikacyjnych z WKR dotyczących weryfikacji oczekiwanych od kandydata efektów kształcenia osiągniętych na studiach I stopnia, o ile nie ma zgodności pomiędzy ukończonym kierunkiem studiów pierwszego stopnia określonym w miernikach tych efektów a wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia
  3. potwierdzenia znajomości języka angielskiego – dla kierunków realizowanych w języku angielskim oraz kierunku biotechnologia

(informacje pojawią się na stronie internetowej rekrutacji, komunikat zostanie też wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w trakcie rejestracji)

31 stycznia, 03 - 04 lutego 2020

  zgodnie z terminarzem podanym 28 stycznia – spotkania kwalifikacyjne z WKR  --> sprawdź

31 stycznia 2020

 

 zgodnie z terminarzem podanymi w dniu 28 stycznia - ewentualne zadanie projektowe  --> sprawdź

3 lutego 2020   ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

do 06 lutego 2020

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki zadania projektowego, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego)

do 10 lutego 2020

do godz. 22

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

od 11 do 18 lutego 2020
(oprócz soboty i niedzieli)

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.

 

Studia niestacjonarn na kierunku ogrodnictwo.

Do dnia 4 lutego - w zakresie rejestracji kandydatów, spotkań kwalifikacyjnych z WKR obowiązuje kalendarium ogólne (powyższe)

do 25 lutego                             

do godz. 24

kandydat: termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia, numery świadectw, wgranie fotografii itp.)

WKR: termin uzupełnienia wyników postępowania kwalifikacyjnego (wyniki zadania projektowego, rozmów kwalifikacyjnych, weryfikacji efektów kształcenia, potwierdzenie znajomości j. angielskiego)

27 lutego

do godz. 22

  • kwalifikacja kandydatów
  • ogłoszenie o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia (zmiana statusu kandydata w SOK oraz komunikat pocztą elektroniczną o składaniu dokumentów);

02-03 marca

godz. 9-15

składanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (oprócz soboty i niedzieli) w Biurze Spraw Studenckich (budynek 8); złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przyjęcia kandydata na studia. W przypadku braku dyplomu kandydat składa zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu oraz dacie egzaminu dyplomowego.

06-08 marca

 

rozpoczęcie studiów - I zjazd.

 

Informacje o rekrutacji na studia II stopnia (dokumenty, kalendarium, komunikaty o testach/zadaniu projektowym) znajdują się w menu po lewej stronie w zakładce studia II stopnia