SGGW

28
stycznia
2020

Rekordowa liczba uczestników Dni Otwartych SGGW

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 24 i 25 stycznia 2020 r. odbyły się Dni Otwarte. Po raz pierwszy uczestnikom zaoferowano dwudniowy program spotkań ze studentami i naukowcami SGGW oraz wiele tematycznych wykładów. Tegoroczne Dni Otwarte SGGW to efekt współpracy Biura Promocji, 13 wydziałów SGGW, Biura Spraw Studenckich, Szkoły Doktorskiej, Uniwersytetu Otwartego i Biura Karier.

Dni Otwarte SGGW cieszyły się w tym roku rekordowym, w porównaniu z latami ubiegłymi, zainteresowaniem młodzieży i nauczycieli szkół średnich. Wpływ na to miał bogaty program, obejmujący prezentację uczelni, wydziałów, kierunków studiów, ciekawe wykłady dla maturzystów, ale także znaczące zaangażowanie Wydziałów w upowszechnienie tego wydarzenia w szkołach średnich, z którymi współpracują i których absolwentami jest wielu studentów uczelni. Dzięki swej wyjątkowej aktywności, rekordową liczbę uczestników odnotował Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska podczas spotkania z dziekanem dr hab. Mieczysławem Połońskim, prof. SGGW i prodziekanami, prezentującymi pięć prowadzonych przez Wydział kierunków studiów.

Dni Otwarte SGGW 2020 otworzył prorektor ds. dydaktyki, prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Witając uczestników, prorektor podkreślił szeroką ofertę kierunków studiów w SGGW, profesjonalizm kadry, bardzo dobre warunki studiowania i przyjazną atmosferę, a także wyjątkowość uczelni, która tętni życiem studenckim dlatego, że stwarza swoim studentom szerokie możliwości rozwoju ich indywidualnych zainteresowań i pasji, m.in. poprzez udział w licznych kołach naukowych, zespołach artystycznych, sekcjach sportowych.

W Dniach Otwartych uczestniczyli dziekani i prodziekani wszystkich wydziałów SGGW, przedstawiciele instytutów naukowych oraz studenci, którzy osobiście zachęcali młodzież do studiowania w Uczelni. Wyjątkowo dużym zainteresowaniem, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia, cieszyło się spotkanie dotyczące zasad tegorocznej rekrutacji i warunków studiowania w SGGW. Spotkania te prowadził kierownik Biura Spraw Studenckich mgr Zbigniew Wagner.

Niektóre Wydziały przygotowały spotkania z władzami dziekańskimi, szczegółowo prezentującymi Wydział i kierunki studiów. Oprócz wspomnianego już Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, młodzież uczestniczyła w prezentacji przedstawionej przez dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej dr hab. Martę Mendel, prodziekanów Wydziału Leśnego dr. inż. Michała Orzechowskiego i dr inż. Arkadiusza Gruchałę, reprezentującą dziekana Wydziału Socjologii i Pedagogiki dr hab. Beatę Marię Nowak. Prawie 50-osobowa grupa uczniów szkół średnich wzięła udział w spotkaniu z architektem krajobrazu dr Agnieszką Gawłowską z Katedry Architektury Krajobrazu. Spotkanie odbyło się w Muzeum SGGW, dzięki którego gościnności młodzież zapoznała się również z historią SGGW, prezentowaną na wystawie pt. „Z Marymontu na Ursynów”.

Dużym zainteresowaniem uczestników Dni Otwartych cieszyły się wykłady dla maturzystów: „Gospodarka cyfrowa”, prowadzący dr hab. Ludwik Wicki, prof. SGGW, Instytut Ekonomii i Finansów; „Wybuchowa chemia dla maturzysty. Mechanizmy reakcji organicznych”, prowadzący prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk; „Ekologia życia człowieka a ekologizm”, prowadzący prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz, Katedra Pedagogiki SGGW.

Nową propozycją w programie tegorocznych Dni Otwartych SGGW był wykład dedykowany rodzicom pt.: „Matura 2020 dla Rodziców, czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o egzaminie maturalnym, ale boisz się zapytać”. Wykład prowadziła Anna Wdowińska, doradca edukacyjny.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z radością odnotowała liczny udział młodzieży i nauczycieli szkół średnich w Dniach Otwartych SGGW. Pozwala to z optymizmem patrzeć na dalszy rozwój działalności dydaktycznej SGGW.

Informator – dla kandydatów na studia SGGW 2020/2021 

Dni Otwarte w SGGW - film