SGGW

30
sierpnia
2017

"V PhD Students Training" w ramach sieci Baltic University Programme

SGGW zachęca wszystkich doktorantów do wzięcia udziału w międzynarodowym szkoleniu "V PhD Students Training" w ramach sieci Baltic University Programme. Szkolenie odbędzie się w Rogowie w dniach 27.11.2017r. - 01.12.2017r. Studenci SGGW są zwolnieni z opłat.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest umożliwienie studentom krajów sieci BUP poznania i omawiania problemów naukowych ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w kontekście interdyscyplinarnym, międzynarodowym, wielokulturowym i regionalnym. Dzięki temu doktoranci będą mieli również okazję do zapoznania się z innymi uniwersytetami i ich tradycjami naukowymi.

METODOLOGIA:

Program konferencji obejmuje: wykłady, warsztaty, prezentacje doktorantów, indywidualne konsultacje z międzynarodowymi ekspertami.

APLIKACJE I WARUNKI AKCEPTACJI:

W szkoleniu mogą wziąć doktoranci, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów.

Wymagane dokumenty:

  • BUP PhD Application Form,
  • wstępna prezentacja pracy doktorskiej w pliku ppt (15 slajdów),
  • streszczenie pracy doktorskiej na jedną stronę (tytuł, przynależność, imię i nazwisko promotora, opis pracy),
  • lista osiągnięć naukowych CV
  • pisemna rekomendacja promotora.

Kompletne aplikacje powinny zostać przesłane do BUP Polish Centre (baltlodz@info.p.lodz.pl) nie później niż do 18 września 2017r.

KOSZTY:

W związku z tym, że SGGW jest członkiem sieci Baltic University Programme, doktoranci są zwolnieni z kosztów uczestnictwa w szkoleniu.