SGGW

29
czerwca
2017

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu z wizytą w SGGW

W dniu 27 czerwca 2017 r. w SGGW gościli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Azerbejdżanu: dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Mukhtar Mammodov, główny doradca w tym departamencie Muzhdat Hasanov oraz Illham Humbatov, główny doradca w Departamencie Statystyk i Analiz.

Gościom z zagranicy towarzyszył Horacy Dębowski z Instytutu Badań Edukacyjnych. Władze SGGW reprezentował prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada. Delegacja przybyła do Warszawy, aby zorientować się w międzynarodowej aktywności SGGW oraz działaniach podejmowanych tu na rzecz umiędzynarodowienia. Interesował ją także system zapewniania jakości kształcenia, monitorowania losów absolwentów oraz zarządzania informacją. Obszernej informacji na ten ostatni temat udzielił pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia, dr Mariusz Maciejczak.

Szeroko dyskutowano na temat oferty dydaktycznej i badawczej SGGW oraz możliwości finansowego wsparcia mobilności studentów z programu Erasmus+ bądź fundowanych stypendiów. Goście zwiedzili również Centrum Wodne SGGW i zapoznali się z działalnością Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Pobyt w uczelni zakończyła wizyta w Bibliotece i Muzeum SGGW.