SGGW

Projekty

03
marca
2014

Trwający konkurs z Innowacji Społecznych

Centrum innowacji i Transferu Technologii uprzejmie przypomina, iż zbliża się ostateczny termin składania wniosków w ramach Programu Innowacje Społeczne, finansowanego ze środków NCBR.

Okres składania dokumentów kończy się z dniem. tj. 26 marca 2014 r., godz. 16:00.

Program Innowacje Społeczne jest programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

Program skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzi, co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca albo, co najmniej dwie jednostki naukowe. W skład każdego z ww. konsorcjów, obligatoryjnie wchodzi dodatkowy podmiot w postaci organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną i mającej siedzibę na terytorium RP, która jednocześnie jest obowiązkowym Liderem Konsorcjum.

Dofinansowanie realizacji projektów może być przeznaczone na:

  • Fazę badawczą – badania podstawowe (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych projektu ogółem), badania przemysłowe, prace rozwojowe (definicje w regulaminie konkursu)
  • Faza pilotażowa – działania przygotowująca do wdrożenia, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej lub społecznej

Kwota dofinansowania 1 projektu może wynosić: od 50 tys. zł do1 mln zł.

Okres realizacji od 12 do 36 miesięcy.

Wysokość budżetu konkursu wynosi 10 mln zł.

Dokumentacja konkursowa, dostępna jest na stronie internetowej NCBR

Naborem wniosków w SGGW zajmuje się Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT).

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpowiednio wcześniejsze składanie stosownych dokumentów do CIiTT w terminie umożliwiającym podpisanie ich przez osoby upoważnione oraz przygotowanie skanów podpisanych dokumentów (przez naszych pracowników) i odesłanie do Wnioskodawcy.

Przypominamy, że zgodnie z procedurą wewnętrzną osoby aplikujące zobowiązane są dostarczyć do CIiTT formularz zgłoszeniowy wraz z pismem przewodnim skierowanym do Prorektora ds. Nauki, prof. dr hab. Jana Niemca (wzory dokumentów dostępne są w CIiTT) Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy pod adresami: joanna_stepkowska@sggw.pl/ beata_smolinska@sggw.pl lub telefoniczny pod numerami: 22 59 35693 / 22 59 35689.

Najważniejsze informacje o konkursie opracowane przez CIiTT dostępne są TUTAJ (pdf).

 

Zachęcamy do udziału w konkursie

 

Zespół CIiTT