Projekty

Regionalny Program Województwa Łódzkiego


Regionalny Program Województwa Łódzkiego

Tytuł projektu: Ścieżka Edukacyjna w Arboretum w Rogowie

Numer umowy: UDA-RPLD-02-03-00-00-003/08-00 (zmieniona Aneksem nr UDA-RPLD.02.03.00-00-003/08-01 z dnia 15.04.2010)

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, działanie 2.3

Wartość całkowita projektu: 399 999,78 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 316 088,35 PLN,

Realizator: Leśny Zakład Doświadczalny – Arboretum w Rogowie

Okres realizacji: 01.02.2010 – 31.12.2010

Opis Projektu: Projekt „Ścieżka edukacyjna w Arboretum w Rogowie” jest inwestycją mającą na celu spięcie głównych działów ogrodu pętlą alejek o utwardzonej nawierzchni, tak aby zwiększyć komfort zwiedzania, uniezależnić spacer od warunków pogodowych i umożliwić go osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach.

Strona WWW

http://arboretum.sggw.pl/index.html