Projekty

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim

2. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach mazowieckim i świętokrzyskim

3. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach lubelskim i podkarpackim

4. Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach łódzkim i śląskim

 

Tytuł projektu: Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim

Numer umowy: 00006-6900-FA1900346/11

Program operacyjny: Program rozwoju obszarów wiejskich, Oś: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 1.1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wartość całkowita projektu: 710 438,00

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - 710 438,00 PLN

Okres realizacji: 20.12.2011 – 30.06.2013

Realizator: SGGW – Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW – w przygotowaniu

 

Tytuł projektu: Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach mazowieckim i świętokrzyskim

Numer umowy: 00005-6900-FA1900345/11

Program operacyjny: Program rozwoju obszarów wiejskich, Oś: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 1.1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wartość całkowita projektu: 1 554 699,12

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 554 699,12

Okres realizacji: 20.12.2011 – 30.06.2013

Realizator: SGGW – Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW – w przygotowaniu

 

Tytuł projektu: Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach lubelskim i podkarpackim

Numer umowy: 00004-6900-FA1900344/11

Program operacyjny: Program rozwoju obszarów wiejskich, Oś: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 1.1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wartość całkowita projektu: 1 433 670,70
Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 433 670,70 PLN

Okres realizacji: 20.12.2011 – 30.06.2013

Realizator: SGGW – Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW – w przygotowaniu

 

 

Tytuł projektu: Szkolenia w zakresie finansów gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczeń rolników i gospodarstw rolnych w województwach łódzkim i śląskim

Numer umowy: 00008-6900-FA1900369/11

Program operacyjny: Program rozwoju obszarów wiejskich, Oś: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 1.1.1 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Wartość całkowita projektu: 885 250 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich - 885 250 PLN

Okres realizacji: 02.08.2012 – 31.08.2013

Realizator: SGGW – Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW – w przygotowaniu