Projekty

Program Operacyjny RYBY


Program Operacyjny RYBY

 

Tytuł projektu: Szkolenie z zakresu akwakultury stawowej pt. Wielowymiarowe walory stawowej produkcji ryb, a spójność przepisów i wizerunek produktów akwakultury stawowej

Numer umowy: 00001-61720-ORO-700001/10

Program operacyjny: Program Operacyjny RYBY, działanie 3.1

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rybacki - 95 155 PLN

Wartość całkowita projektu: 95 155 PLN

Okres realizacji: 17.05.2010 – 30.11.2012

Realizator: SGGW – Wydział Nauk o Zwierzętach

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW - brak