Projekty

Program Operacyjny Pomoc Techniczna


Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Tytuł projektu: Ocena komplementarności działań na obszarach wiejskich podejmowanych w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej

Numer umowy: DKS/DEF-III/POPT/04/185/08

Program operacyjny: Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Wartość całkowita projektu: 96 000 PLN

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 80 000 PLN, wkład własny SGGW

Okres realizacji: 1.07.2008 – 31.12.2008

Realizator: SGGW –  Wydział Nauk Ekonomicznych

Opis Projektu: w przygotowaniu

Strona WWW - brak