SGGW

Projekty

30
czerwca
2014

Spotkanie informacyjne dot. STRATEGMEDU

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż w związku z ogłoszeniem II konkursu STRATEGMED w dniu 9 lipca 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne, które będzie transmitowane on-line na stronie NCBR www.ncbr.gov.pl

Poniżej agenda spotkania:

11:00-11:15       Powitanie uczestników spotkania przez Pana prof. dr hab. inż. Jerzego Kątckiego, Przewodniczącego Rady NCBR

11:15-12:00       Zasady konkursu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” –STRATEGMED – (p.o. Koordynatora Programu dr Izabela Rzepczyńska), Dział zarządzania programami NCBR

12:00-12:40       Zagadnienia finansowe związane z dofinansowaniem udzielanym przez NCBR Przedstawiciel Działu finansowego NCBR

12:40-13:15       Przerwa

13:15-13:50       Zagadnienia prawne związane z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach        konkursu – Przedstawiciel Działu zarządzania programami NCBR

13:50-14:30       Pytania i odpowiedzi

14:30-14:40       Podsumowania i zakończenie spotkania