SGGW

Projekty

15
lutego
2014

Przypomnienie o pierwszym konkursie Tango

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin zakończenia składania wniosków w ramach I konkursu TANGO, realizowanego wspólnie przez NCN i NCBiR tj. 17 marca 2014 r. godz. 23:59. W związku z tym, iż projekty w ramach niniejszego konkursu będą finansowane wyłącznie ze środków NCBR, naborem wniosków w SGGW zajmuje się Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT).

W związku z powyższym prosimy o dostarczanie dokumentów do CIiTT w terminie umożliwiającym podpisanie ich przez osoby upoważnione oraz przygotowanie przez naszych pracowników skanów podpisanych dokumentów i odesłanie do Wnioskodawcy.

Ponadto, zgodnie z procedurą wewnętrzną prosimy o przygotowanie i dostarczenie pisma przewodniego do Prorektora oraz Formularza zgłoszeniowego (wzory dostępne w CIiTT; prosimy o kontakt mailowy – joanna_stepkowska@sggw.pl; beata_smolinska@sggw.pl lub telefoniczny 22 5935693 lub 22 5935689.

Uprzejmie przypominamy, iż Program TANGO ma na celu wsparcie wdrażania w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań podstawowych (projekty, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008) w ramach projektów badawczych finansowanych przez NCN, wcześniej MNiSW.

Dofinansowanie realizacji projektów może być przeznaczone na:

1. Fazę K (koncepcyjną); maksymalne dofinansowanie – 250 tys. zł lub

2. Fazę K (koncepcyjną) i Fazę B+R (badania przemysłowe i rozwojowe) – 1 mln zł;
w tym przypadku warunkiem dofinansowania realizacji projektu (fazy B+R) jest pozytywna ocena fazy K oraz udział finansowy/rzeczowy przedsiębiorcy zainteresowanego wynikami badań przemysłowych i/lub rozwojowych, wynoszącym minimum 15% kosztów fazy B+R.

 

Nabór wniosków jest dwuetapowy:

w I etapie nabór wniosków wstępnych (NCN), przesłanych do systemu OSF oraz na adres
Narodowego Centrum Nauki (liczy się data stempla pocztowego)

w II etapie nabór wniosków pełnych, jedynie w formie elektronicznej przez system OSF

Wysokość budżetu I konkursu wynosi 40 mln.

 

Najważniejsze informacje o konkursie opracowane przez CIiTT dostępne w tabeli w PDF.

Dokumentacja konkursowa, dostępna jest na stronie internetowej NCBR i NCN