SGGW

Projekty

03
czerwca
2016

Nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój

Centrum Innowacji i Transferu Technologii, informuje, iż na podstawie propozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020 przygotowała nową wersję harmonogramu konkursów POIR na 2016 r.

Zmiany harmonogramu dotyczą:

  1. doprecyzowania dat następujących konkursów, wcześniej wskazanych z dokładnością do kwartału:
    • konkursu dla poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, skierowanego do MŚP planujących realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 1 sierpnia br., nabór wniosków o dofinansowanie: pomiędzy 1 września a 30 grudnia br.
    • konkursu dla programu sektorowego INNOMOTO, realizowanego w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R. Ogłoszenie konkursu planowane jest na 5 września br., nabór wniosków o dofinansowanie: pomiędzy 5 października a 21 listopada br. Określono alokację na konkurs w wysokości 250 mln zł.
  2. modyfikacji daty zakończenia konkursu dla poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej – z 12 sierpnia br. na 31 października br. Nabór wniosków o dofinansowanie realizowany będzie w trybie etapowym.

Harmonogram dostępny jest na stronie PO IR.