SGGW

Projekty

12
sierpnia
2014

Nabór ekspertów NCBiR do oceny projektów B+R składanych przez przedsiębiorców

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o naborze ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji/wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach na potrzeby procesu oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R składanych przez przedsiębiorców.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada m.in. za finansowanie projektów badawczo – rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców. 

 

Do obowiązków eksperta godpodarczego gospodarczych uczestniczącego w wyborze projektów do dofinansowania należy:

 • ocena zgłaszanych projektów pod kątem biznesowo-gospodarczym, tj. w zakresie potencjału komercjalizacyjnego projektów, w tym w szczególności:
  • poprawności identyfikacji potrzeby rynkowej, odpowiedzią na którą ma być dany projekt,
  • analizy rynku docelowego dla wyników projektu,
  • identyfikacji ryzyk związanych z wdrożeniem wyników projektu,
  • zdolności wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu;
 • kwalifikowanie projektów do dofinansowania na podstawie spotkań z wnioskodawcami, uczestnictwo w posiedzeniach panelu ekspertów;
 • sporządzanie uzasadnień oceny projektów, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów oceny.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt mailowy eksperci.gosp@ncbr.gov.pl. W odpowiedzi otrzymają Państwo indywidualny formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dot. proponowanych warunków współpracy.


Liczymy na Państwa zainteresowanie.
Zespół CIiTT