SGGW

Projekty

15
września
2016

Konkurs TECHMASTRATEG - otwarcie naboru

RUSZYŁ NABÓR W PIERWSZYM KONKURSIE na PROJEKTY „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.
 
Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie inforuje, iż Dyrektor NCBR ogłasza PIERWSZY KONKURS na PROJEKTY W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” – TECHMATSTRATEG.
Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do transferu do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.
Pierwszy konkurs w ramach Programu obejmuje tematy z trzech strategicznych obszarów problemowych1:
  1. Technologie materiałów konstrukcyjnych;
  2. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych;
  3. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.
Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach Programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym Konkursu.
 
Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w pierwszym konkursie Programu wynosi 150 mln PLN.
 
 
Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF:https://osf.opi.org.pl od 15 września do 28 pażdziernika 2016 r. (do godziny 15:00).
 
Pytania dotyczące konkursu, można przesyłać na następujące adresy mailowe: