SGGW

Projekty

15
czerwca
2016

Konkurs BIOSTRATEG III

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił III konkurs w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG.

 Nabór wniosków w systemie OSF  (https://osf.opi.org.pl) trwać będzie: od 16 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).

Trzeci konkurs w ramach Programu obejmuje 4 strategiczne obszary problemowe:
 

  1.     Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  2.     Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  3.     Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  4.     Leśnictwo i przemysł drzewny.

Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w trzecim konkursie Programu wynosi 150 mln PLN a całkowite koszty kwalifikowane Projektu nie mogą być niższe niż 5 000 000 PLN.

Więcej informacji, w tym dokumentacja konkursowa na stronach NCBR:

http://ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt.