SGGW

Projekty

24
października
2016

Komunikat NCBR dot. zmian w wytycznych w zakresie udzielania zamówień w projektach PO IR

Zmiany w wytycznych horyzontalnych w zakresie udzielania zamówień w projektach PO IR, zgodnie z zasadą konkurencyjności

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż na stronie NCBR ukazał się komunikat:

Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (Wytyczne horyzontalne), w zakresie udzielania zamówień w projektach zgodnie z zasadą konkurencyjności.

więcej informacji TUTAJ