SGGW

Projekty

15
czerwca
2016

INNOSTAL nowy konkurs sektorowy NCBR

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił nowy konkurs służący wsparciu innowacyjności i rozwojowi polskiego przemysłu.
 
Firmy działające  w przemyśle stalowym otrzymają 120 mln zł na wsparcie prac badawczych i rozwojowych w ramach programu INNOSTAL.
INNOSTAL, utworzony został z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i ma posłużyć pracom nad innowacjami w przemyśle stalowym i zwiększyć jego konkurencyjność w perspektywie do 2026 roku. Program jest ukierunkowany na pobudzenie aktywności badawczej sektora stalowego a także zmniejszenie jego negatywnego oddziaływania na środowisko, m.in. ograniczenie zużycia energii w produkcji metali. Dzięki strumieniowi środków mają także powstać nowe technologie produkcji stopów oraz recyklingu.
W pierwszym pilotażowym konkursie INNOSTAL przewidziano 120 mln złotych na wsparcie przedsiębiorstw z branży. Nabór wniosków rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 15 września br. O dofinansowanie będą mogły starać się przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw które przedstawią projekty o wartości od 2 mln do 30 mln zł.
INNOSTAL będzie finansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

więcej