Projekty

ERASMUS MUNDUS w SGGW


ERASMUS MUNDUS ACTION 2

Program Erasmus Mundus umożlwiia wymianę akademicką studentów (BSc, MSc), doktorantów, styżystów (PostDoc) i nauczycieli do krajów spoza Unii Europejskiej. Regiony świata podzielone są na tzw. loty geogrficzne, które uwzględniane są w poszczególnych Projektach EM, wybieranych corocznie w trakcie naboru ogłaszanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Każdy projekt, zrzeszający kilkanaście uczelni europejskich i poza europejskich w ramach konsorcjum, prowadzony jest przez okres czterech lat.

Biuro Współpracy Międzynarodowej realizuje 8 projektów w ramach programu ERASMUS MUNDUS Action 2 (EMA2):

1. IAMONET-RU (etap I 2007-2011; etap II 2008-2012; etap III 2009-2013; etap IV 2010-2014; etap V 2013-2017) – projekt wymiany z Rosją, koordynowany przez Universität Hohenheim, Niemcy (więcej…)

2. EURASIA (2008-2012) – projekt wymiany z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Tajlandia, Wietnam), koordynowany przez University of Natural Resources and Applied Life Sciencs (BOKU), Austria (więcej…)

3. EURASIA2 (2010-2014) – projekt wymiany z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam), koordynowany przez Czech University of Life Sciences Prague, Czechy. Wyłącznie ruch jednostronny. Wyjazdy studentów i pracowników SGGW nie są możliwe.

4. CENTRAL ASIA (2009-2013) – projekt wymiany z koordynowany przez Erasmushogeschool Brussel, Belgia (więcej…)

5. ALRAKIS (2011-2015) – projekt wymiany z krajami Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan), koordynowany przez Georg-August Göttingen Universität, Niemcy (więcej…)

6. ALRAKIS II (2012-2016) – projekt wymiany z krajami Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) i Ukrainą, koordynowany przez Georg-August Göttingen Universität, Niemcy (więcej…)

7. MARCO XXI (2011-2015) – projekt wymiany z krajami regionu Azji Środkowej (Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan), koordynowany przez Georg-August Göttingen Universität, Niemcy. Wyłącznie ruch jednostronny. Wyjazdy studentów i pracowników SGGW nie są możliwe.

8. EUPHRATES (2013-2017) – projekt wymiany z Indiami, koordynowany przez Universidade de Santiago de compostela, Hiszpania. Wyłącznie ruch jednostronny. Wyjazdy studentów i pracowników SGGW nie są możliwe (więcej...)

9. ALFABET (2014-2018) projekt wymiany z krajami Azji Środkowej (Chiny, Laos, Mongolia, Indonezja, Malezja, Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Filipiny), koordynowany przez Czech University of Life Sciences Prague, Czechy (więcej...)

NABÓR W RAMACH PROGRAMU ALRAKIS II BĘDZIE PROWADZONY DO 30 STYCZNIA 2015r.

KONTAKT

Dr Mieczysław Rygalski, Koordynator Programu w SGGW
tel: 22 59 310 40
e-mail: mieczyslaw_rygalski@sggw.pl

Mgr inż. Ewelina Belkiewicz
tel: 22 59 310 45
e-mail: ewelina_belkiewicz@sggw.pl

Mgr inż. Małgorzata Szczęsna

tel: 22 59 310 46
e-mail:
malgorzata_szczesna@sggw.pl