Lp.

Rodzaj programu

Rodzaj projektu

Akronim

Tytuł w języku angielskim

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Wydział

Strona www

1.

Polsko-norweska współpraca badawcza

Core

FTO

Role of the FTO dioxygenase in development of obesity-multidisciplinary study on selected model systems

2013

2016

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

http://www.ibb.waw.pl/pl/Sekretariat%20Naukowy/Projekty%20strukturalne/fto

2.

Polsko-norweska współpraca badawcza

Core

FUELHEALTH

Green fuels and human health-toxicity of engine emission from 1st and 2nd generation biodiesel fuels

2013

2016

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji

http://www.fuelhealth.eu/

3.

Polsko-norweska współpraca badawcza

Core

CHASE-PL

Climate change impact assessment for selected sectors in Poland

 

2014

2016

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

http://www.isrl.poznan.pl/chase/index.php/project