Lp.

Rodzaj programu

Rodzaj projektu

Akronim

Tytuł w języku angielskim

Rok rozpoczęcia

Rok zakończenia

Wydział

Strona www

1.

Polsko-norweska współpraca badawcza

Small Grant Scheme

WETFLOD

Integrated wetland flow model: A tool for management adaptation in protected wetlands

2013

2016

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

http://levis.sggw.pl/wetflod/