L.P Rodzaj programu Tytuł w języku angielskim Akronim Początek realizacji projektu Koniec realizacji projektu Wydział www
1. 7 Program Ramowy Estimation of Uncertainty in Rainfall RunOff modelling, Korea, Poland and Slovakia EURRO-KPS 2012 2014 Budownictwa i Inżynierii Środowiska http://ziw.sggw.pl/zaklad/proj-Banasik-korea-ang.html