Projekty

NCBIR

15
lipca
2015

SZOP PRO WM

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż dnia 30 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dokument jest dostępny pod poniższym adresem: http://www.funduszedlamazowsza.eu/dokument/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/szoop-wersja-1-1-rpo-wm-2014-2020.html