Projekty

Krajowe

28
lutego
2014

Program Biostrateg

Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CIiTT) przekazuje kolejne informacje dotyczące nowego programu strategicznego Biostrateg, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 Program przewiduje dofinansowanie badań innowacyjnych
w rolnictwie i leśnictwie oraz rozwój technologii przyjaznych środowisku. Projekty w ramach tego programu mogą być realizowane w pięciu strategicznych obszarach badawczych:

 • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • leśnictwo i przemysł drzewny.

Program realizowany będzie do 2019 roku. Zakładany całkowity budżet wynosi ok. 500 mln. zł. Środki te będą przeznaczone na projekty obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia. O dofinansowanie będą mogły starać się konsorcja naukowo-przemysłowe złożone z co najmniej trzech instytucji. Czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy, a jego minimalna wartość to 10 mln zł. Ogłoszenie pierwszego konkursu przewidziane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Nad realizacją Programu czuwać będzie Komitet Sterujący w składzie:

 • prof. dr hab. Ewa Ratajczak, prof. ITD., zastępca dyrektora ds. naukowych, Instytut Technologii Drewna – przewodnicząca Komitetu Sterującego,
 • pani Monika Rzepecka – radca ministra w Departamencie Strategii MNiSW,
 • prof. dr hab. Antoni Faber z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
  w Puławach,
 • prof. dr hab. Waldemar Mioduszewski z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego
  w Falentach,
 • dr Igor Mitroczuk – radca ministra w Ministerstwie Środowiska,
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Sierota z Instytutu Badawczego Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu.

Informacje dotyczące Programu można znaleźć na stronie NCBR
 

 

Zespół CIiTT