Projekty

NCBIR

25
czerwca
2015

Konkurs NCBR na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje o ogłoszeniu przez NCBR konkursu nr 2/PS/2015 na wykonanie projektu w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa

 pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

Konkurs trwa od 25.06.2015  do 15.09.2015. Wnioski należy składać w wersji papierowej (2 egz.) oraz  wersji elektronicznej (na płycie CD w wersji edytowalnej i pdf).

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu nr 2/PS/2015 oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej NCBR.