Projekty

NCBIR

19
września
2014

IV KONKURS W RAMACH PROGRAMU PATENT PLUS

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło IV konkurs w ramach Programu Patent Plus.

Program Patent Plus wspiera jednostki naukowe oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o ochronę patentową.  Finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP - w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: NCBR

Nabór wniosków będzie trwał od 6 października 2014 r. do 5 listopada 2014 r.