Projekty

Life +


L.P

Data rejestracji

Rodzaj programu

Rodzaj projektu

Tytuł w języku angielskim

Tytuł w języku polskim

Akronim

Koordynator główny

Początek realizacji projektu

Koniec realizacji projektu

Kierownik projektu

Wydział

2014/R/59

9.05.2014

LIFE+

 -

Wetland conservation and restoration in "Puszcza Kampinoska" Natura 2000 site

Ochrona i renaturyzacja mokradeł obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"

Kampinos Wetlands

Kampinoski Park Narodowy

Polska

31.03.2018

2018

dr hab. Tomasz Okruszko, prof. SGGW tel. 35300, fax 35320, t.okruszko@levis.sggw.pl

Budownictwa i Inżynierii Środowiska