SGGW

Projekty

04
maja
2016

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla POIR na 2016 r.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Minister właściwy do spraw rozwoju zatwierdził harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2016 r. (wersja nr V z 27 kwietnia 2016 r.) znajduje się pod adresem: