SGGW

08
grudnia
2020

Projekty naukowe z SGGW otrzymały finansowanie PHC Polonium

Projekty otrzymały finansowanie w ramach tegorocznej edycji polsko-francuskiego programu badań naukowych PHC Polonium.
Projekty otrzymały finansowanie w ramach tegorocznej edycji polsko-francuskiego programu badań naukowych PHC Polonium.

Program wspiera mobilność współpracujących ze sobą zespołów badawczych.

Program realizowany jest w Polsce przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), a we Francji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MEAE) oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Badań (MESRI).

W 2020 roku program Polonium cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem, i to pomimo okoliczności związanych z kryzysem sanitarnym. W ramach przeprowadzonego naboru zgłoszono 54 wnioski, czyli o 3 więcej niż w roku poprzednim i najwięcej w okresie ostatnich 8 lat! 

Z 54 nowych projektów naukowych zgłoszonych wspólnie przez polskie i francuskie zespoły badawcze, finansowanie otrzymało 20 projektów (oznacza to wskaźnik sukcesu na poziomie 37%). Jednocześnie dla 21 projektów rozpoczętych w 2020 roku finansowanie zostało przedłużone na kolejny rok. Także wszystkie projekty finansowane już przez dwa lata, które jednak nie mogły zostać zrealizowane w 2020 ze względu na sytuację pandemiczną, otrzymają dalsze wsparcie w 2021 roku. 

Wśród 20 nowych projektów, których realizacja rozpocznie się w 2021 roku, wyodrębniają się dwie dziedziny: chemia - w ramach 8 projektów (40%) oraz biologia, medycyna i zdrowie - w ramach 5 projektów (25%). Finansowanie otrzymało również po 1 projekcie z innych dziedzin : nauki społeczne; fizyka; agronomia; produkcja zwierzęca, roślinna i rolno-spożywcza; nauki inżynierskie; nauki o ziemi i wszechświecie, astronomia; nauki i technologie informacyjno-komunikacyjne. 

Najliczniej reprezentowane ośrodki naukowe po stronie polskiej to Uniwersytet Jagielloński (3 projekty), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW, 2 projekty) i Uniwersytet Wrocławski (2 projekty). Po stronie francuskiej najbardziej reprezentowane są : Uniwersytet Claude Bernard Lyon 1 - zaangażowany w 3 projekty, Uniwersytet Rennes 1 w ramach Instytutu nauk chemicznych w Rennes (2 projekty) i UMR Geosciences Rennes (1 projekt), oraz Uniwersytet w Lotaryngii (2 projekty).  

Gratulujemy wszystkim, polskim i francuskim zespołom badawczym, które zgłosiły swoje projekty naukowe, biorąc pod uwagę wysoki poziom wszystkich złożonych wniosków. 

Kolejna edycja naboru do programu Polonium rozpocznie się w kwietniu 2021 roku

Lista projektów.

Źródło.