Projekty


 • 15
  czerwca

  INNOSTAL nowy konkurs sektorowy NCBR

  INNOSTAL nowy konkurs sektorowy NCBR
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosił nowy konkurs służący wsparciu innowacyjności i rozwojowi polskiego przemysłu. czytaj więcej
 • 15
  czerwca

  Konkurs BIOSTRATEG III

  Konkurs BIOSTRATEG III
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił III konkurs w ramach programu strategicznego BIOSTRATEG. czytaj więcej
 • 15
  czerwca

  Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia

  Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. czytaj więcej
 • 03
  czerwca

  Nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój

  Nowy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii, informuje, iż na podstawie propozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), Instytucja Zarządzająca Programem Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020 przygotowała nową wersję harmonogramu konkursów POIR na 2016 r. czytaj więcej
 • 31
  maja

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

  Nabór wniosków w ramach Poddziałania 4.1.2 POIR „Regionalne agendy naukowo-badawcze”
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. czytaj więcej
 • 12
  maja

  Konkurs w ramach Programu sektorowego „INNOSBZ”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

  Konkurs w ramach Programu sektorowego „INNOSBZ”, w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii, informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego„INNOSBZ”. czytaj więcej
 • 06
  maja

  Gameinn nowy konkurs sektorowy NCBR

  Gameinn nowy konkurs sektorowy NCBR
  Twórcy z branży gier wideo będą mogli starać się o dofinansowanie z puli 80 mln zł w konkursie GAMEINN czytaj więcej
 • 06
  maja

  INNOSTAL nowy konkurs sektorowy NCBR

  INNOSTAL nowy konkurs sektorowy NCBR
  Firmy działające w przemyśle stalowym otrzymają 120 mln zł na wsparcie prac badawczych i rozwojowych w ramach programu INNOSTAL. czytaj więcej
 • 04
  maja

  Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla POIR na 2016 r.

  Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla POIR na 2016 r.
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż Minister właściwy do spraw rozwoju zatwierdził harmonogram konkursów na 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. czytaj więcej
 • 04
  maja

  Konkurs na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach POWER

  Konkurs na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach POWER
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż z dniem 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. czytaj więcej