Projekty


 • 15
  lipca

  Dokumentacja konkursowa dla BIOSTRATEGU

  Dokumentacja konkursowa dla BIOSTRATEGU
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej NCBR ukazała się dokumentacja konkursowa dla I konkursu programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG. czytaj więcej
 • 01
  lipca

  KOREKTA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ DO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2014

  KOREKTA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ DO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR 1/POKL/4.1.1/2014
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, dokonała korekty Dokumentacji konkursowej ogłoszonego w dniu 17 czerwca 2014 r. konkursu zamkniętego nr 1/POKL/4.1.1/2014. czytaj więcej
 • 30
  czerwca

  Spotkanie informacyjne dot. STRATEGMEDU

  Spotkanie informacyjne dot. STRATEGMEDU
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż w związku z ogłoszeniem II konkursu STRATEGMED w dniu 9 lipca 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne, które będzie transmitowane on-line na stronie NCBR www.ncbr.gov.pl czytaj więcej
 • 25
  czerwca

  II konkurs STRATEGMED

  II konkurs STRATEGMED
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW informuje, że 24 czerwca 2014 r. ogłoszony został II konkurs na projekty w ramach programu strategicznego „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH” – STRATEGMED czytaj więcej
 • 23
  czerwca

  Kolejny Konkurs NCBR pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”

  Kolejny Konkurs NCBR pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”
  NCBR ogłosił kolejny konkurs Nr 1/PS/2014 na wykonanie projektów w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności bezpieczeństwa państwa pn. „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej” czytaj więcej
 • 17
  czerwca

  Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014

  Nowy konkurs - NCBiR ogłosiło Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii uprzejmie informuje, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kardy Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w dniu 17 czerwca 2014 r. ogłosiło konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków EFS w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. czytaj więcej
 • 20
  maja

  Szkolenie z Nowej Perspektywy w trakcie DNI SGGW

  23 maja podczas DNI SGGW odbędzie się szkolenie otwarte pt. „Doświadczenia z realizacji RPO WM i POKL w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Najważniejsze zasady realizacji RPO WM w nowej perspektywie finansowej” – budynek nr 7, sala 19 godz. 14.00 -16.00 czytaj więcej
 • 06
  maja

  Szkolenie z pozyskiwania Funduszy Strukturalnych

  Szkolenie z pozyskiwania Funduszy Strukturalnych
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW zaprasza na szkolenie pt. „Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkół wyższych w l. 2014 – 2020” czytaj więcej
 • 06
  maja

  Projekt „Stolica staży” dla Pracowników i jednostek naukowych

  Projekt „Stolica staży” dla Pracowników i jednostek naukowych
  Centrum Innowacji i Transferu Technologii SGGW serdecznie zaprasza pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie do udziału w projekcie "Stolica staży". czytaj więcej
 • 03
  marca

  Trwający konkurs z Innowacji Społecznych

  Trwający konkurs z Innowacji Społecznych
  Centrum innowacji i Transferu Technologii uprzejmie przypomina, iż zbliża się ostateczny termin składania wniosków w ramach Programu Innowacje Społeczne, finansowanego ze środków NCBR. czytaj więcej