Programy edukacyjne-WYJAZDY STUDENTÓW SGGW

PROM


PROM - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

INFORMACJE OGÓLNE

dofinansowanie projektu z NAWA

2019: 606 620 PLN

2018: 527 120 PLN

okres trwania projektu

2019: 1.102019 - 30.09.2020

2018: 1.102018 - 30.09.2019

uczestnicy

doktoranci

kadra akademicka

uczestnicy (< 40 r.ż.)

liczba miejsc 50 w tym:
liczba uczestników wyjeżdząjących (SGGW)

30 w tym:

24 doktorantów

6 kadra akademicka

liczba uczestników przyjeżdżających

20
wymiana stypendialna*

* tematyka wyjazdu musi być ściśle związana z tematyką rozprawy badawczej / prowadzonymi badaniami

staż

udział w konferencji zagranicznej (w tym sesja postarowa, flash talk)

udział w szkole letniej/zimowej

uprawnione koszty

koszty podróży

koszty wizy

koszty ubezpieczenia

koszty utrzymania

koszty opłat konferencyjnych

 
zasada równości i niedyskryminacji, zasada równości szans kobiet i mężczyzn

NABÓR

termin naboru

2019:

I: ogłoszenie wkrótce

2018:

I: 26 listopad - 18 grudnia 2018

II: 8 luty - 8 marca 2019

uzupełniający: zakończony

regulamin

2019: REGULAMIN

2018: REGULAMIN

wymagane dokumenty

formularz aplikacyjny

potwierdzenie statusu doktoranta / potwierdzenie zatrudnienia

potwierdzenie z instytucji przyjmującej dla stażysty (wg wzoru lub dokument wystawiony bezpośrednio przez instytucję przyjmującą) / potwierdzenie rejestracji na konferencję / potwierdzenie rejestracji na szkołę letnią/zimową*

* wybór stażu/konferencji/szkoły powinien być zgodny z zasadą konkurencyjności

plan badań (wg wzoru):

doktoranci: plan badań zatwierdzony przez Promotora, Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: plan badań zatwierdzony przez Kierownika Katedry i Dziekana /

program konferencji / program szkoły letniej

opinia (list polecający):

doktoranci: opinia Promotora zatwierdzona przez Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana

kadra: opinia Kierownika Katedry zatwierdzona przez  Dziekana

dokumenty nalezy składać w Biurze Wspólpracy Międzynarodowej SGGW (budynek 8, pokój 18/20, pon-pt 9 -15)
beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

termin wyjazdu

2019: styczeń - wrzesień 2020 (wyjazd powinien się zakończyć do połowy września 2020)

2018: styczeń - wrzesień 2019 (wyjazd powinien się zakończyć do połowy września 2019)

formalności wyjazdowe
1. podpisanie umowy SGGW - uczestnik
2. złożenie dokokumentów w BWM:

wniosek wyjazdowy (2 egzemplarze, wydruk dwustronny)

formularz zgłoszeniowy

+ oświadczenie uczestnika NAWA

+ oświadczenie uczestnika POWER

bilety lotnicze
polisa ubezpieczeniowa

ROZLICZENIE WYJAZDU

złożenie dokokumentów w BWM:

potwierdzenie pobytu i nabytych kompetencji

ankieta ewaluacyjna (online)*

* dane do logowania zostaną przekazane przez BWM

formularz do kalkulacji kosztów

raport:

staż

konferencja / szkoła letnia/zimowa

INNE INFORMACJE

 LOGOTYPY 

 pakiet POWER zip

 wygląd belki z logotyami projektu

 

KONTAKT

Biuro Wspólpracy Międzynarodowej SGGW:

Ewelina Belkiewicz, Małgorzata Szczęsna

prom@sggw.pl

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy: POWR.03.03.00-00-PN13/18.

REZULTATY PROJEKTU PROM 2018

DOFINANSOWANE FORMY KSZTAŁCENIA [I NABÓR]

PhD

staż

USA - University of Arkansas

Phylocoptes gracillis as a vector of raspberry leaf blotch virus

konferencja

UK - Abertray University

Inter-individual differences in the nutrition response: from research to recommendations

staż

Niemcy - Friedrich-Loeffler Institut

Establishing and improving diagnostic assays for the detection of pigeon rotaviruses

konferencja

UK - University of Greenwitch

Scientific and Industrial Applications of Thermal Analysis and Calorimetry

staż

SGGW - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Evalutaion of commercial ELISA for detection of antibodies to Caprine arthritis encephalitis virus using bulk milk samples

staż

SGGW - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Food and nutrients in male fertility parameters and fecundability

staż

SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Ecosystem disservices of aquatic ecosystems in Warsaw

konferencja

Francja- Montpellier

Third Jack R. Harlan International Symposium dedicated to the origins of agriculture and the
domestication, evolution and utilization of genetic resources

konferencja

Francja- Montpellier

Third Jack R. Harlan International Symposium dedicated to the origins of agriculture and the
domestication, evolution and utilization of genetic resources

konferencja

Czechy - Pilsen

Beeronomics 2019

staż

SGGW - Wydział Nauk o Żywności

Antimicrobial activity of pullulan film with extracts from pecan shells

staż

SGGW - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Eriophoid mites

staż

Włochy - University of Tuscia

Property of apple red flesh in human health

szkoła letnia

Włochy - Cesena

6th school on pulsed electric field applications in food and biotechnology

szkoła letnia

Włochy - Florence

32nd residential summer course in epidemiology

szkoła letnia

Izrael - Rehovot

Mediterranean diet  - from genes to health

konferencja

Belgia - Ghent

6th ISHS international symposium on cucurbits

konferencja

Niemcy - Munich

14th international conference on reactive oxygen and nitrogen species in plants

szkoła letnia

Rosja - St. Petersburg

Python for social science

KADRA

staż

Hiszpania - Institute for biomedical Research of Salamanca

P53 in multiple myeloma

staż

Włochy - University of Bologna

Effect of sonication on the rehydration process of dired red pepper

konferencja

UK - University of Oxford

Pathogen immunity and signaling

staż

SGGW - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Assessing hydro-climate variability and predictability over Central Europe

konferencja

SGGW - Wydział Nauk Ekonomicznych

KM Conference 2019

konferencja

Chorwacja - University of Zagreb

11th European Symposium for Freshwater Sciences

staż

SGGW - Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Garden heritage - research and methodology

staż

Dania - University of Copenhagen

Existence of fruit and vegetable price connections on selected European markets

konferencja

Francja - Toulouse

3rd World Congress on Electoporation

DOFINANSOWANE FORMY KSZTAŁCENIA [II NABÓR]

PhD

staż

SGGW w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Cartographic visualization of changes in wetlands management and plant biodiversity in Biebrza Valley

konferencja

Turcja – Kilis 7 Aralık University

The 5th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants

staż

Turcja – Pamukkale University

System of financial support in agriculture and functioning of farms in ten European Union and outsider the EU

konferencja

SGGW – Wydział Medycyny Weterynaryjnej

International Scientific Conference of Veterinary Medicine Students

staż

Estonia – Estonian University of Life Science

Informal Green Spaces in Tallinn – types, functions and users perception

staż

Belgia –Vrije Universiteit Brussel

SWAT+ model development for Biebrza catchment

staż

Szkocja – Instytut Jamesa Huttona

Detection and identification of viruses infecting raspberry plants

konferencja

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

konferencja

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej

konferencja

Grecja – Thessaloniki

Nanotexnology 2019

konferencja

Japonia – Yokohama

IGARSS 2019

staż

USA – University of Nevada

Economic consequences of agricultural activity in environmentally valuable areas

staż

Belgia - Vrije Universiteit Brussel

Hydrology and hydraulic engineering department during the internship is defined as follow: utilizing SWAT+ for ecohydrological studies in rivers of the Vistula catchment

staż

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

The comparison of insurance markets in Azerbaijan and Poland

staż

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Comparison research income sources of the households by agricultural activities in Azerbaijan and Poland

 DOFINANSOWANE FORMY KSZTAŁCENIA [NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY]

PhD

konferencja

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Legal and economic conditions for the functioning of the Foundation

konferencja

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Legal and economic conditions for the functioning of the Foundation

konferencja

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Konferencja Katedr Finansów

konferencja

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

KM Conference 2019

staż

Szwecja - Uppsala

Clinical and laboratory diagnostic of equine infectious diseases

KADRA

staż

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

The financial mechanisms for development of agriculture and rural areas in Ukraine and Poland

staż

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

Economic development of the agricultural enterprises in the fur farming industry