SGGW

01
października
2020

Program SPINAKER - Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - programem SPINAKER. Celem programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego poprzez stworzenie, wdrożenie i przeprowadzenie intensywnych międzynarodowych programów kształcenia (od 30 do 150 godzin), przeznaczonego dla studentów lub doktorantów z zagranicy.

Ulotka Programu


Termin składania wniosków: 15.12.2020
Realizacja projektów: 1.05.2021 – 1.09.2023

 

Kontakt: spinaker@nawa.gov.pl
telefon: 22 390 35 44
www.nawa.gov.pl/instytucje