SGGW

18
kwietnia
2019

Prelekcja Polskiego Towarzystwa Genetycznego

Zapraszamy na prelekcję PTG Oddziału Warszawskiego.

Wykład pt. „Niepełnosprawność intelektualna – od mutacji dynamicznej do sekwencjonowania genomowego”. Wygłosi go dr n. med. Sylwia Rzońca z Pracowni Genetyki Rozwoju Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 25.04.2019 r. (czwartek) w bud. 23 Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie ul. Ciszewskiego 8, sala 1069 (na pierwszym piętrze), początek o godz. 14:30