Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr hab.

  Katarzyna Agnieszka Zabielska-Koczywąs

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 36

  Adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Romuald Zabielski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 603 757 933

  czytaj więcej
 • dr

  Serhiy Zabolotnyy

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  22 59 34 2 73

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Urszula Zackiewicz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Dziekanat Wydział Nauk o Zwierzętach

  365 -0 6

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Zbigniew Zagórski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • Katarzyna Zagrodzka

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • 225 93 108 6

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mirosław Artur Zając

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  czytaj więcej
 • mgr

  Adam Zając

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Urszula Zajączkowska

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  +48 22 59 380 23

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Zajączkowski

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 02

  Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: - Naturalne odnowienie lasu, - Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym, - Modelowanie rozwoju lasu i jego uwarunkowania siedliskowe, - Systemy wspomagania decyzji w hodowli

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Barbara Zajdel

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Pszczelnictwa

  +48 22 59 366 51

  22-23.06.2013 - Kurs „Całoroczny chów trzmiela ziemnego (Bombus terrestris L.) do zapylania upraw szklarniowych” w Oddziale Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach (doc. Dr hab. M. Biliński) 1-30.05.2013 - Staż w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych, Instytucie Zoologii UP,

  czytaj więcej
 • dr

  Olga Zajkowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • Robert Zakowicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 350 11

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Barbara Zakrzewska
  313 40

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Anna Zaleska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Zalewska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  +48 22 59 370 84

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Konrad Zalewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Hanna Załęska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Bogdan Zamojski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Teresa Zaniewska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Zaniewski

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  czytaj więcej
 • Teresa Zapała

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Zaprzałek

  Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Niepubliczny ZOZ SGGW

  +48 22 59 338 02

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Zaraś-Januszkiewicz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 59

  Dr iný. Ewa Mariola Zaraœ-Januszkiewicz, architekt krajobrazu • Ur. 29 wrzeœnia 1974 r., w Warszawie Wyksztaůcenie: 1993-1998, SGGW, Warszawa Studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 1998 Uzyskanie stopnia

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Robert Zaremba

  Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Gastronomia i Hotelarstwo - studia stacjonarne i niestacjonarne oraz dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności - studia niestacjonarne

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  +48 22 59 370 76

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Zaremba-Rutkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Zarzyńska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 81

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Michał Zasada

  Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  +48 22 59 380 81

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dariusz Zastocki

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 60

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Jan Zawadka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 504 295 392

  Urodziłem się w 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. W 2001 r. ukończyłem Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim. W 2004 r. ukończyłem studia licencjackie na kierunku Organizacja i Obsługa Turystyki i Rekreacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej. W

  czytaj więcej
 • Robert Zawadka

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 382 05

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Zawadzka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

  czytaj więcej
 • lic.

  Ewa Zawadzka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 15

  Ukończony kierunek studiów:Zdrowie

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Janusz Zawadzki

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 46

  Doktor habilitowany w dziedzinie Nauk Leśnych, stopień uzyskany na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie Doktor Nauk Chemicznych, stopień uzyskany na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od 2002 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Zygmunt Jacek Zawistowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  +48 22 59 373 10

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Aldona Zawojska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 36

  czytaj więcej
 • dr

  Tomasz Ząbkowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marcin Zbieć

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 515 402 515

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Paulina Zdanowska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  880 31 789 9

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Zdobych

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Łukasz Przemysław Zdrojkowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr

  Edyta Zdunek-Zastocka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 77

  Wykształcenie: - magister biologii, specjalność biochemia, 1996, Katedra Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS w Lublinie - doktor nauk rolniczych, 2002, Katedra Biochemii, Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie Przebieg pracy naukowej: 1996 - 2002, asystent,

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Zdziechowicz

  Zastępca kierownika działu - Administracja Obiektów Sportowych

  +48 22 59 312 81

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Andrzej Zembrzuski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 96

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Ziarno

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 66

  Zainteresowania naukowe: wzbogacanie produktów mleczarskich w składniki funkcjonalne, bakterie mlekowe i drobnoustroje probiotyczne, fermentacja żywności, bezpieczeństwo zdrowotne produktów mleczarskich, analiza i ocena jakości mleka i przetworów mlecznych, wegańskie alternatywy produktów

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Zielenkiewicz

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 42

  Doktor Nauk Chemicznych, stopień uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Od grudnia 2006 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna). Specjalizuję się w pierwiastkowej analizie (spektrometria

  czytaj więcej
 • Zuzanna Zielinska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • Monika Zielinska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Zielińska

  Kierownik hotelu asystenckiego - Pokoje Gościnne "IKAR"

  337 00

  czytaj więcej
 • mgr

  Kamila Zielińska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  608 45 084 2

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dorota Zielińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marlena Zielińska-Górska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Monika Zielińska-Sitkiewicz

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • dr

  Andrzej Zieliński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 507 017 634

  W 1976 r ukończyłem studia na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracy magisterskiej pt. "Nieprzemienne pierścienie afiniczne", pisanej pod kierunkiem dra Jana Krempy. Od 1.10.1977 do chwili obecnej jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW, obecnie w

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wojciech Zieliński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 372 40

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Zielonka

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 22 59 35 5 40

  czytaj więcej
 • +48 22 59 310 07

  czytaj więcej
 • dr

  Marcin Ziółkowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 732 972 039

  doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka zainteresowania naukowe - 1)Teoria kolejek (obsługi masowej) i jej zastosowanie w informatyce, w szczególności uogólnienia klasycznych modeli systemów kolejkowych związane z analizą modeli informatycznych o stochastycznym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Ewa Znojek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  czytaj więcej
 • Mariusz Zoltowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Witold Zychowicz

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 21

  Po zakończeniu nauki w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Warszawie, w roku 1979 rozpocząłem studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej. Studiowałem na kierunku Technika Rolnicza i Leśna w ramach specjalności

  czytaj więcej
 • Teresa Zygmanowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Zygner

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  Dr hab. Wojciech Zygner Lekarz weterynarii, specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej Adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Wykształcenie: 1997-2003: Studia na Wydziale Medycyny

  czytaj więcej