Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr hab.

  Anna Wachowiak

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  Anna Wachowiak dr hab. nauk społecznych, pracuje na stanowisku profesora SGGW w Warszawie, w Zakładzie Komunikacji Społecznej, Katedrze Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień metodologii badań społecznych, małych grup

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ingrid Wachowicz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Wachowicz

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  (22 ) 593 85 80

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Zbigniew Wagner

  Kierownik Biura Spraw Studenckich

  +48 22 59 310 30

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wojciech Wakuliński

  Dziekan

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  czytaj więcej
 • Tomasz Walaszek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Piotr Wałdykowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Włodzimierz Wałęza

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lic.

  Aleksandra Wasiak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

  310 21

  Biuro Spraw

  czytaj więcej
 • Małgorzata Wasiak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 81

  Katedra

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grażyna Wasiak-Zys

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Wasilewicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 86

  Zainteresowania badawcze: - renaturyzacja rzek - rekultywacja jezior - skutki hydrologiczne zmian zagospodarowania zlewni Dydaktyka - Inżynieria rzeczna - Oceny oddziaływania na środowisko - Renaturyzacja środowisk wodnych Wykształcenie - doktor nauk rolniczych,

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Wasilewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 47

  Urodziła się 15.07.1963 r. w Radomiu, tam też uczęszczała do VI Liceum Ogólnokształcšcego im. Jana Kochanowskiego. Ukończyła Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Matematyka. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 1993 r., bronišc pracę

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Wasilewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 25

  Wykształcenie Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, rok 2004 Magister inżynier ekonomiki rolnictwa - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 1993 Miejsce pracy 1994-2004 Asystent, Katedra Ekonomiki i Organizacji

  czytaj więcej
 • inż.

  Bożena Wasilewska

  Kierownik DS - DS-6 Rogów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Mirosław Wasilewski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 24

  czytaj więcej
 • 355 50

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Cezary Wawryka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Agata Wawrzyniak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Adam Wąs

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 18

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomika rolnictwa - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW 2005 Magister inżynier ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW, 2000 Inżynier rolnictwa - Christian Agricultural College, Dronten, 1999 Rozprawa doktorska: Model optymalizacyjny

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Wąsowicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Wdowska

  Prodziekan ds. dydaktyki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 04

  Wykształcenie: -Dr inż. - SGGW w Warszawie, nauki techniczne w zakresie budownictwa, specjalność geotechnika, 2010 -Mgr in. - SGGW w Warszawie, Inżynieria Środowiska, 2004 Obszar naukowych zainteresowań: Odkształcalność naturalnych prekonsolidowanych gruntów spoistych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Anna Wejda

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Arkadiusz Weremczuk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Werenowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 22 59 341 63

  Absolwentka Liceum Ogólnokształcšce im. Juliusza Słowackiego w Przemyœlu. Wydział Ekonomiczno – Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ukończyła w 1997 roku, a stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarzšdzania przedsiębiorstwem uzyskała w 2002 roku.

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Maria Wesołowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • Jolanta Węgrzyn

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  +48 22 59 350 04

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Roman Węsierski

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Katedry Socjologii SGGW. Rozprawę doktorską bronił w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków

  czytaj więcej
 • lic.

  Anna Wiącek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 02

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Wichowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 54

  Wykształcenie: Doktor inżynier - obrona pracy doktorskiej pt. Badania efektywności utylizacji osadu ściekowego na filtrze kompostowym dla małych oczyszczalni wiejskich. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 2002 Magister

  czytaj więcej
 • dr

  Aleksandra Wicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ludwik Wicki

  Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 38

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Zdzisława Widawska

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 01

  Katedra Hodowli

  czytaj więcej
 • (22 ) 593 10 82

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grzegorz Wieczorek

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 355 57

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Witold Wielechowski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  czytaj więcej
 • Szymon Wielgosz

  Samodzielny Referent

  (22) 59 35673

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Małgorzata Wierzbicka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Agnieszka Wierzbicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  +48 22 59 370 60

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Wierzbicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 15

  czytaj więcej
 • Romana Wierzbicka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 05

  czytaj więcej
 • dr

  Grzegorz Wierzbicki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 37

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewaryst Wierzbicki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 35

  Uzyskane stopnie naukowe: * doktor nauk matematycznych - Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,1987, * doktor habilitowany nauk technicznych - Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa i Architektury,

  czytaj więcej
 • dr

  Mateusz Wierzbicki

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  225 93 667 6

  Area of interests: Biological properties of carbon nanoparticles, Deposition and biokinetics of nanoparticles in living organism, Interactions of nanoparticles with endothelial and tumor

  czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Wierzchowska

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 59 31 3 3 4

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Justyna Więcek

  Prodziekan ds. Dydaktyki (Studiów Stacjonarnych)

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 60

  Absolwentka Technikum Hodowlanego w Łowiczu, Wydziału Zootechnicznego w SGGW, Zawodowego Studium Pedagogicznego w SGGW. Od 1994 roku zatrudniona w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Prowadzi zajęcia z

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Więckowska-Bryłka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 17

  www.wnoz.sggw.pl Studia ukończyłam w 1978 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1 października 1978 roku pracuję w SGGW w Warszawie, na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, aktualnie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Chemii Wydziału Nauk o Żywności.

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Artur Wiktor

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  Pełen pasji naukowej technolog żywności, lider zespołu badawczego, który pracuje nad innowacyjnymi nietermicznymi technologiami, takimi jak ultradźwięki i pulsacyjne pole elektryczne, mającymi na celu otrzymanie żywności o wyższej jakości, przy obniżonych kosztach jej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Paulina Wiland

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr

  Jacek Wilczak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 70

  czytaj więcej
 • Paulina Wilczynska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • dr

  Artur Wiliński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  +48 22 59 372 86

  WWW: kzi.wzim.sggw.pl Zajęcia prowadzone w r.ak. 2019/2020: Semestr letni 1.Podstawy rekonstrukcji 3D w wizji komputerowej (Lab) 2. Podstawy elektroniki (W + Ćw) Semestr zimowy 1. Laboratorium elektroniki 2. Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów Zajęcia

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Wilkowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  +48 22 59 385 70

  Dydaktyka Przedmioty: - Obróbka cięciem i narzędzia - Obrabiarki - Eksploatacja obrabiarek i narzędzi - Programowanie obrabiarek CNC - Diagnostyka i nadzór systemów obróbczych - Elastyczna automatyzacja wytwarzania - Ćwiczenia ogólnotechniczne Nauka Badania

  czytaj więcej
 • 59 31 093

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Radosław Winiczenko

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  Obszary badań: -Modelowania i optymalizacji w proinzynierii produkcji -Własciwosci mechaniczne i mikrostrukura -Zastosowania algorytmów ewolucyjncyh -Zgrzewanie tarciowe różnych

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Anna Winnicka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 69

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marzena Wińska-Krysiak

  Prodziekan ds. dydaktyki (kierunek ogrodnictwo oraz kierunek ochrona zdrowia roślin)

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 94

  1991- 1996 Studia na Wydziale Rolniczym , specjalizacja Biotechnologia, SGGW Warszawa Temat pracy magisterskiej: „Zmiany w zawartości ABA w rozwijających się ziarniakach pszenżyta jarego (X Triticosecale Wittmack) odmiany Gabo." 1996 – 2000 Indywidualne studia Doktoranckie na Wydziale

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Wirkowska-Wojdyła

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 06

  Wykształcenie 1995-1999: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Sokółce, klasa o profilu biologiczno-chemicznym. 1999-2004: studia magisterskie w SGGW, Wydział Technologii Żywności, praca magisterska "Wpływ przeestryfikowania na stabilność przeciwutleniającą mieszanin

  czytaj więcej
 • inż.

  Jolanta Wiśniewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  225 93 617 2

  czytaj więcej
 • dr

  Anita Wiśniewska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 33

  czytaj więcej
 • Małgorzata Wiśniewska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Dziekanat Wydział Inżynierii Produkcji

  344 9 8

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Monika Wiśniewska

  Kierownik DS - Zespół DS-2

  czytaj więcej
 • +48 22 59 311 03

  czytaj więcej
 • mgr

  Monika Wiśniewska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 31

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marcin Wiśniewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 44

  Marcin Wiśniewski zdobył tytuł magistra biotechnologii w 2001 roku w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii, a tytuł Doktora Nauk Weterynaryjnych w 2005 na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej(SGGW w Warszawie). Zakres prac badawczych: Parazytologia molekularna, opracowanie szczepionki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grzegorz Wiśniewski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr

  Jan Wiśniewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 79

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Wiśniewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 30

  czytaj więcej
 • dr

  Marcin Wit

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Karolina Witczak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • lek. med.

  Iwona Witek

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Edyta Witkowska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Witkowska-Dobrev

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 05

  Wykształcenie 10/2001-09/2002 Uniwersytet Warszawski Studia podyplomowe zakresie Bankowość Hipoteczna i Rynku Nieruchomości na Wydziale Ekonomii 10/1998-06/1999 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa Studia podyplomowe z zakresie Wyceny Nieruchomości na Wydziale

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Tomasz Witkowski

  Kierownik działu/biura - Straż Akademicka SGGW

  +48 22 59 314 01

  czytaj więcej
 • dr

  Lucjan Witkowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 11

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Witomski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Dorota Witrowa-Rajchert

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 68

  Studia na Wydziale Technologii Żywności. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych - 1990, stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, specjalność inżynieria żywności - 2000, tytuł naukowy profesora nauk rolniczych - 2006. Cały okres pracy

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Dariusz Włodarek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 24

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Wnuk

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Wnuk-Bajda

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  +48 22 59 335 14

  czytaj więcej
 • Jerzy Wodnicki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. M.Górskiego

  czytaj więcej
 • Lukasz Wodzynski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • dr

  Włodzimierz Wojas

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marlena Wojciechowska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • mgr

  Dorota Wojciechowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 21

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Wojciechowska De Cokere

  Kierownik sekcji - Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

  +48 22 59 310 50

  p.o Zastępcy Kierownika Biura Współpracy

  czytaj więcej
 • 355 57 , 3 55 61

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Janusz Wojdalski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 76

  Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego, czynników rozwoju (w tym szczególnie kapitału ludzkiego i społecznego) oraz występujących w Polsce różnic w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego. 2009- adiunkt, Katedra Polityki Europejskiej,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Mariusz Wojnowski

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 72

  czytaj więcej
 • dr

  Rafał Wojtan

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  +48 22 59 380 84

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Iwona Wojtasik-Kalinowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Agata Wojtkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Alina Wolny

  Wydział Nauk o Żywności

  Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  59 37 5 0 8

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Rafał Wołosiak

  Prodziekan ds. dydaktyki

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 77

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Andrzej Wołosz

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elwira Worobiej

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 76

  1991-1996 - Studia magisterskie, Wydział Technologii Żywności SGGW, specjalizacja: technologia owoców i warzyw; 1996 - Studium Pedagogiczne w SGGW; 1996-2004 - asystent w Zakładzie Oceny Jakości, Wydział Technologii Żywności SGGW; 2004 - do chwili obecnej - adiunkt w Zakładzie Oceny

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Woźniak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 96

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Bartłomiej Jan Woźniak

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  +48 502 380 841

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Woźniakowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Woźnicka

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  593 81 33

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Tomasz Wójcik

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Wójcik

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 24

  1991 r. - technik elektryk w specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa (Technikum Elektryczne w Żyrardowie). 1996 r. - magister inżynier w zakresie mechanizacja leśnictwa (Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w Warszawie), temat pracy:"Badanie drgań nowych

  czytaj więcej
 • Rafał Wójcik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Roman Wójcik

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • 313 72

  czytaj więcej
 • dr

  Elżbieta Wójcik-Gront

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 21

  czytaj więcej
 • mgr

  Agnieszka Wójcik-Mańko

  Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Kirach

  czytaj więcej
 • +48 22 59 311 34

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mariola Wrochna

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 94

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Dariusz Wrona

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  +48 22 59 321 05

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Magdalena Wrona
  355 57

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Tatiana Wrona

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  (22 )5 938 12 1

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Wroniak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 26

  ŻYCIORYS NAUKOWY EDUKACJA 2014.05.30 - dr hab. nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, technologia i chemia tłuszczów roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW); 2001 - dr - dr nauk rolniczych, w

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Emilia Wrońska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

  czytaj więcej
 • Marek Wrotnowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Wrzeciono

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 76

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Wrzesińska-Kowal

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 34

  Ukończyła na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie: Zawodowe Studia Inżynierskie w zakresie Rynku Rolnego i Spółdzielczości (1995), Studia Magisterskie w zakresie Zarządzania i Marketingu w Agrobiznesie (1997), Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego (1998) oraz

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Grzegorz Wrzesiński

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  Wydział Budownictwa i Inżynieria Środowiska Katedra

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Wyleżałek

  Dziekan

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 2 2 5 9 347 00

  Joanna Wyleżałek - doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii,prof.SGGW. Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. Zainteresowania naukowe dotyczą społecznych i kulturowych funkcji instytucji wychowawczych, edukacyjnych i naukowych oraz mechanizmów sprawowania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Jarosław Wyrwisz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • dr

  Barbara Wyrzykowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 15

  Urodziła się w 08.03. 1973r w Wyszkowie. Ukończyła Technikum Ogrodniczego w Lubiejewie w 1992 r. W latach 1992-1997 studiowała na Wydziale Ekonomiczno- Rolniczym, gdzie uzyskała dyplom magistra inżyniera ekonomii w zakresie ekonomiki rolnictwa. W latach 1997-2001 była słuchaczką dziennych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Wysmułek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 84

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Czesław Wysocki

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 60

  W 1970 roku ukończyłem studia na Wydziale Ogrodniczym, Sekcji Kształtowania Terenów Zieleni, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, W 1974 roku, po odbyciu studiów doktoranckich na Wydziale Ogrodniczym SGGW w Warszawie, uzyskałem stopień doktora nauk rolniczych. Pracę

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jerzy Wysocki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 40

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 314 87

  czytaj więcej
 • dr

  Marcin Wysokiński

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 342 61

  Urodził się w 1981 roku w Płońsku. W 2000 roku ukończył Liceum Ogólnokształcšce im. mjra Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” w Racišżu, następnie rozpoczšł studia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie, na kierunku Zarzšdzanie i Marketing. W 2006 roku otrzymał dyplom

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Zdzisław Wyszyński

  Dziekan

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 608 683 773

  czytaj więcej
 • dr

  Zbigniew Wyżewski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej