Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • mgr

  Karol Talacha

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  370 58

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Tambor

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Taida Tarabuła

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 66

  czytaj więcej
 • 311 21

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Tarnowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 14

  WYKSZTAŁCENIE 18.10.2002 doktor inżynier nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia; rozprawa doktorska: "Wpływ warunków reakcji na właściwości fizyczne i chemiczne enzymatycznie przeestryfikowanych tłuszczów". Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 311 07

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Monika Maria Techmańska-Jastrzębska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Renata Toczyłowska-Mamińska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 286 22

  Doświadczenie zawodowe od 2009 adiunkt, Zakład Biofizyki, Katedra Fizyki – Wydział Technologii Drewna, SGGW od 2009 wolontariusz, Instytut Biologii Doświadczalnej in M. Nenckiego, PAN Wykształcenie 2004-2008 studia doktoranckie, Wydział Chemiczny,

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Felix Ngosa Toka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 63

  Wykształcenie: 1. Lekarz weterynarii, 1991, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie 2. Doktor nauk weterynaryjnych, 1995, Katedra Mikrobiologia i Immunologia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie 3. Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, mikrobiologia, 2012,

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Kazimierz Tomala

  Prorektor ds. Dydaktyki

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Karolina Tomaszewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marzena Tomaszewska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 75

  Główne obszary działalności dydaktycznej:Projektowanie zakładów gastronomicznych, Projektowanie technologiczne, Zarządzanie procesem projektowania technologicznego, Komputerowe wspomaganie procesu projektowania – program AutoCAD. Zainteresowania naukowe: Technologie produkcji potraw o

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Anna Tomczyk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  +48 512 156 084

  Wykształcenie: mgr Biologii UW - 1973 dr Nauk Rolniczych - 1977 dr hab. - 1989 prof Nauk Rolniczych, dyscyplina ogrodnictwo - 2001 praca: asystent, a potem starszy asystent w temacie amerykańskim w Katedrze Entomologii Stosowanej Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • Barbara Tomczyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bogusław Tomtała
  +48 22 59 310 66

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Tomusiak

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  Absolwent Wydziału Inżynierii Lšdowej Politechniki Warszawskiej rocznik 1977. Od lutego 1978 do kwietnia 1979 pracownik MKB w Legionowie, od lipca !979 praca na WTD SGGW na stanowisku asystenta . W 1988r. obrona pracy doktorskiej pt. „Zagadnienia odkształceń i naprężeń sorpcyjnych w

  czytaj więcej
 • dr

  Robert Tomusiak

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  +48 22 59 380 88

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Grażyna Topolska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 40

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Volodymyr Trach

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • mgr

  Roman Trach

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  352 42

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Tracz
  +48 22 59 312 91

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wiktor Tracz
  +48 22 59 382 23

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Tracz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 78

  administracja weterynaryjna, prawo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, ochrona zdrowia publicznego, napromienianie

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Trafiałek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  506 60 967 7, 22 5937082

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jędrzej Trajer

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  225 93 461 7

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paweł Andrzej Trandziuk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Michał Trela

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  22 59 36 1 77

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Piotr Trębacz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 27

  Zajmuję się chirurgią małych zwirząt. W 2012 roku obroniłem pracę doktorską pt." Przydatność minilaparotomii i gąbek kolagenowych zawierających gentamycynę w leczeniu ropni gruczołu krokowego

  czytaj więcej
 • 22 59 31 0 65

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grażyna Trętowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 36

  czytaj więcej
 • mgr

  Magdalena Trojak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Maciej Truchel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Małgorzata Trzak
  310 08

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maciej Trzak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Dziekanat Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  +48 22 59 370 09

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Monika Trząskowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 68

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Grzegorz Trzciński

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Karol Tucki

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Tul-Krzyszczuk

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  22 59 371 38

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Mirela Tulik

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  +48 22 59 380 32

  Mgr, Uniwersytet Śląski, Katowice, Katedra Biofizyki i Biologii Komórki, 30.06.1994. Dr, Uniwersytet Śląski, Katowice, Katedra Biofizyki i Biologii Komórki, specjalność: Morfogeneza i Anatomia Roślin, 29.10.1999. Dr hab., SGGW w Warszawie, Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej,

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Tumialis

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 30

  magister zootechniki doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki • Poznanie biologii i ekologii nicieni owadobójczych oraz dynamiki układu owad żywicielski-nicień owadobójczy-bakteria entomopatogeniczna • Doskonalenie metod stosowania nicieni owadobójczych jako czynnika

  czytaj więcej
 • dr

  Bernard Turek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 22 59 361 90

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paulina Turkowska
  +48 22 59 313 32

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Tyburcy

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 539 75 33

  1993 - ukończone studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywności SGGW (specjalizacja: Ekonomika i Organizacja Przemysłu Spożywczego). Temat pracy: "Systemy zapłaty preferujące jakość mleka i procesy racjonalizacji w wybranych krajach i w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej