Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr

  Tomasz Sadkowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 63

  Lekarz weterynarii, doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina weterynaria. Specjalność: fizjologia zwierząt, fizjologia mięśni szkieletowych, funkcjonalna genomika, mikromacierze

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Sadowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Jarosław Sadowski

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Maria Sady

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • Ewa Sady

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marta Sajdakowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 45

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Sakowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Sałamaszyńska-Guz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • +48 22 59 310 01

  Kierownik Sekretariatu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Robert Sałat

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 08

  Mgr inż.-1997-Politechnika Krakowska, Kraków, Polska Dr inż. -2002-Politechnika Warszawska, Warszawa, Polska 2003-dziś-adiunkt, Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Warsaw University of Life Sciences, Warszawa, Polska Generalnie zajmuję się

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Sałek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 369 99

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Katarzyna Samborska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 69

  Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności, w latach 2003-1004 stypendystka programu Marie Curie Actions na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, w roku 2007 stypendystka programu CEEPUS - nauczyciel wizytujący w Corvinus University na Węgrzech. Działalność dydaktyczna - zajęcia na

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Stanisław Samborski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 99

  Aktualna szersza informacja o pracowniku dostępna na

  czytaj więcej
 • dr

  Jan Sandecki

  Dyrektor Biblioteki Głównej

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Rafał Sapierzyński

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  22 59 361 53

  • Absolwent Technikum Weterynaryjnego im. L. Bojanusa w Łomży (1988-1993) • Student Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie (1993-1999) •Po zakończeniu studiów studia doktoranckie przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w dyscyplinie: weterynaria, w specjalności: „Biologiczne

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Sarzyńska

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

  325 10

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wojciech Sas

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 354 00

  Wykształcenie Doktor inżynier - SGGW w Warszawie, kształtowanie środowiska, 2001 Mgr inż. - SGGW w Warszawie, melioracje wodne, 1983. Posiadane uprawnienia: - Geologiczne kategorii VI i VII. - Hydrogeologiczne kat. V. - Geologiczne (Wojewoda Warszawski) w zakresie wykonywania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Beata Sawicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 39

  czytaj więcej
 • mgr

  Teresa Sawicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 03

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Janina Sawicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 82

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Sawosz Chwalibóg

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  004 82 256 66 0

  Wykształcenie 1977 mgr inż. zootechniki 1992 dr nauk rolniczych 2000 dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki - żywienie zwierząt 2007 profesor nauk rolniczych Zatrudnienie 1978 zastępca kierownika Fermy Zwierząt Futerkowych RSP Nowa Wieś k/Warszawy 1986

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Schollenberger

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Axel Schwerk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

  +48 22 59 322 24

  Wykształcenie: Magister nauk biologicznych (Ruhr-Universytet Bochum) Doktor nauk przyrodniczych (Ruhr-Universytet Bochum) Doktor habilitowany nauk leśnych (IBL Sękocin Stary) Badania: Biologia biegaczowatych Ekologia populacji Sukcesja na terenach zdegradowanych Ekologia

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Sekrecka-Belniak

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 18

  Jestem absolwentką studiów doktoranckich Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie gdzie uzyskałam stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność-biochemia. Pracę doktorską pod tytułem:"Udział ATP i kanałów jonowych w procesie mineralizacji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 318 40

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 365 10

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Seta
  +48 22 59 370 08

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 75

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Mirosława Sibiak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Sicińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 27

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Sieczko

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 22 59 341 55

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki konsumpcji- Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW. Główna linia badawcza obejmuje rynek produktów tradyycyjnych i regionalnych. W kręgu badawczym znajduje się także przedsiębiorczość w tym agroturystyka oraz

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Leszek Sieczko

  Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek rolnictwo

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 33

  główne kierunki badawcze: wielowymiarowa ocena zróżnicowania roślin hodowlanych, jakość i stopień wykorzystania IT na obszarach

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Siedlecka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 76

  Studiowałam na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie. Pracę magisterską (2001) wykonałam pod kierunkiem Prof. Zbigniewa Przybeckiego oraz pod opieką naukową dr hab. Marcina Filipeckiego w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Pracę doktorską (2006) pt.

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Czesław Siekierski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Dorota Sienkiewicz-Paderewska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 10

  Główne kierunki badań: Zagadnienia stanu i przemian fitocenoz ekosystemów trawiastych w kontekście ich zagrożeń i ochrony (bioróżnorodność, synantropizacja, wartość użytkowa). Fitosocjologiczna klasyfikacja zbiorowisk trawiastych. Metody terenowych badań szaty roślinnej oraz

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Siennicka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Siewruk

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • mgr

  Bożena Sikora

  Zastępca kierownika działu - Dział Finansowy

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Sikora

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  605 0 78 54 1

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Barbara Sikora-Koperska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Daria Sikorska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 96

  Wykształcenie -2014 - tytuł doktora nauk rolniczych w dziedzinie inżynieria i kształtowanie środowiska przyrodniczego -Studia doktoranckie 2008-2013, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW - magister, SGGW w Warszawie, 2008r., Międzywydziałowe Studium Ochrony

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Sikorska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Sikorski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 509 837 438

  edukacja 2002 - Dr inż. (doktor nauk rolniczych ze specjalnością architektura krajobrazu). Dysertacja - Przekształcenia szaty roślinnej parków wiejskich na przykładzie Podkrainy Zachodniomazurskiej. 1998-2002 - studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Barbara Sionek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 71

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Iwona Sitkiewicz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 64

  Iwona Sitkiewicz (dr inż.), absolwentka SGGW. Pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Inżynierii Żywnoœci i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywnoœci SGGW. Zainteresowania naukowo-badawcze skupiajš się wokół zagadnień inżynieryjnych technologii żywnoœci oraz

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Siudek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 26

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Siwicki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 93

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Tadeusz Siwiec

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 61

  czytaj więcej
 • inż.

  Grażyna Skalmierska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Jan Grzegorz Skarżyński

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 17

  Dyscypliny KBN: nauki leœne Specjalnoœci: technika leœna, maszynoznawstwo leœne Stopień naukowy: doktor nauk leœnych w zakresie leœnictwa, specjalnoœci: leœnictwo, mechanizacja prac leœnych, pozyskiwanie drewna Zainteresowania naukowe: Badania ergonomiczne maszyn leœnych,

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Władysław Skarżyński

  Kanclerz - Kanclerz

  czytaj więcej
 • dr

  Monika Skawińska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Skibniewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 18

  Dr hab., adiunkt,Kierownik Zakładu Higieny i Dobrostanu Zwierząt Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Biologii Środowiska Zwierząt Tematyka badawcza: wpływ środowiska bytowania oraz czynników zaburzających homeostazę na

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Skibniewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 10

  dr Adiunkt Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW zainteresowania naukowe: anatomia kliniczna anatomia porównawcza wpływ warunków bytowania na zawartość mikroelementów w wybranych tkankach i narządach ssaków wolno żyjących i

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Katarzyna Skierbiszewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 312 43

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jarosław Skłodowski

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 64

  czytaj więcej
 • +48 22 59 358 51

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 593 10 49

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 355 53

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Skrzetuska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 22 59 347 20

  Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, kierownik Katedry Edukacji i Kultury, kierownik Zakładu Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Zainteresowania: edukacja wczesnoszkolna, trudności w uczniu się, pedagogika specjalna, tyflopedagogika. Przebieg kariery

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Skudlarski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 81

  wykształcenie wyższe , mechanizacja rolnictwa. Badania: eksploatacja maszyn rolniczych, podejmowanie

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Skutnik

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Zdzisław Skutnik

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 14

  Wykształcenie Doktor inżynier - SGGW w Warszawie, kształtowanie środowiska-geotechnika, 2002 Mgr inż.- SGGW w Warszawie, melioracje wodne, 1988 Dydaktyka Mechanika gruntów Mechanika gruntów i geotechnika Budownictwo ziemne i tunelowe Fundamentowanie Techniki badań

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Jan Slósarz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 32

  - ukończył LO im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczynie - absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW - studia doktoranckie przy WNZ SGGW – 1995-1999 - doktorat (obrona w 1999r) – Analiza programów hodowli bydła simentalskiego w wybranych krajach Europy Zachodniej pod kštem ich

  czytaj więcej
 • mgr

  Ewa Sławińska-Tomtała

  Audytor - Zespół Audytu Wewnętrznego

  +48 22 59 314 13

  czytaj więcej
 • +48 600 464 833

  dr hab. Ochrona i waloryzacja ekosystemów leśnych Ekologia Collembola Biologia gleb leśnych Ochrona

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marek Sławski

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 53

  dr inż Ekologia lasu Struktura ekosystemów leśnych Rola

  czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Renata Słodownik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Słoma

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 85

  Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałowa (metale i ich stopy, materiały inteligentne, biomateriały, materiały pochodzenia biologicznego), inżynieria powierzchni (inżynieria powierzchni metali i stopów, ochrona przed korozją, poprawa odporności na zużycie przez tarcie), inżynieria

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Słońska-Zielonka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Mirosław Słowiński

  Dziekan

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 35

  Prof. dr hab. Mirosław Słowiński zatrudniony w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, absolwent specjalizacji technologia mięsa Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie. W latach 1998 - 2009 członek kolegium redakcyjnego czasopisma branżowego Mięso i Wędliny.

  czytaj więcej
 • Ewa Smakuszewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 30(31)

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Anna Smolarska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Stefan Smoleński

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bożena Smosarska

  Kierownik działu/biura - Dział Kosztów i Analiz

  czytaj więcej
 • +48 22 59 355 46

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Janusz Snopko

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  345 00

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mirosław Sobczak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 65

  WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE 1984-1989 studia na Wydziale Rolniczym, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa. 1989 praca magisterska w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego. 1989-1997 asystent w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW. 1992-1995 studia doktoranckie w

  czytaj więcej
 • dr

  Wioleta Sobczak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  (+4 8) 225 93 4075

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Sobczak-Filipiak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 58

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maria Sobczuk

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • lic.

  Larysa Sobczyk

  Kierownik działu/biura - Kancelaria Główna

  310 -8 4

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Monika Sobczyńska

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 22 59 31 25 6

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Sobolewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 08

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2002 r. Magister inżynier kierunek inżynieria środowiska - Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska (obecnie

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Emil Soból

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Robert Sobótka

  Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Stacja Kontroli Pojazdów SGGW

  Kierownik Stacji Kontroli Pojazdów

  +48 22 59 345 80

  czytaj więcej
 • dr hab. inż.

  Dariusz Sochacki
  +48 22 59 322 62

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mariusz Sojak

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 16

  Zainteresowania naukowe: zastosowanie informatyki oraz sztucznej inteligencji w inżynierii rolniczej, tworzenie komputerowych systemów doradczych (również systemów multimedialnych), wykorzystanie relacyjnych baz danych. Badania: suszarnictwo płodów rolnych, jakość suszonych

  czytaj więcej
 • dr

  Justyna Sokołowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 12

  Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie; Uczestniczka dziennych studiów doktoranckich "Mikrobiologia i Immunologia", praca doktorska wykonana w Zakładzie Anatomii Patologicznej Katedry Nauk Klinicznych, obroniona z wyróżnieniem w 2005 roku; Od 2009 roku adiunkt w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Ireneusz Soltyszewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 355 4 2

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Sosulski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 25

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Stachoń

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  22 59 370 27

  czytaj więcej
 • mgr

  Piotr Stachura

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Stachura

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Tomasz Stadejek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  503 02 840 7

  Prof. Tomasz Stadejek ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 1990 roku. W latach 1991- 2011 był pracownikiem Zakładu Chorób Świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. W 2012 roku objął stanowisko profesora zwyczajnego na

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 314 11

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Paweł Staniszewski

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Stankiewicz

  Wydział Nauk Społecznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  59- 34 7-1 3

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marta Stankiewicz-Kosyl

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 96

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Stańczyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 80

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Stanisław Stańko

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 07

  Ukończył z wyróżnieniem Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w 1973 r., stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1981 r., a dr hab. nauk ekonomicznych w 1992 r. na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prognozowania i symulacji oraz

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Urszula Stasiak

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Lidia Stasiak-Różańska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Stawicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 504 890 001

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Urodziła się w Warszawie gdzie uczęszczała do szkoły średniej oraz na studia, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jolanta Stawicka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 67

  Prowadzone zajęcia: wykłady i ćwiczenia z ekologii i ochrony środowiska, fitosocjologii, bioindykacji dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo, Towaroznawstwo, Techniki Energii Odnawialnej, Zarzadzanie i Inżynieria Produkcji,

  czytaj więcej
 • dr

  Maciej Stawicki

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 64

  W 2003 r. uzyskał tytuł magistra geografii ekonomicznej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także bez dyplomu studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Od 2003 roku pracuje na Wydziale

  czytaj więcej
 • mgr

  Aleksandra Stec

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ilona Stefańska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Adrian Stelmasiak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  370 80

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Mateusz Stelmaszczyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 353 23

  Stopnie i tytuły naukowe: - 2011: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska - 2001: tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska, Szkoła

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Jacek Sterna

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 25

  Nauczyciel akademicki, dr hab. specjalista chirurgii weterynaryjnej, zajmujący się głównie chirurgią narządu ruchu w tym kręgosłupa w sensie praktyki lekarskiej jak i badawczo. Szczegóły : CV i

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Teresa Stępień

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr

  Robert Stępień

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Stępień

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Stępkowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  +48 22 59 326 35

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Mateusz Stępnik
  0 ( 22 ) 5 9- 382-18

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Magdalena Stobiecka

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  EDUKACJA Magister Biologii: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska (2002) Doktor Nauk Rolniczych, Dyscyplina: technologia żywności i żywienia: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Olsztyn, Polska (2009)- doktorat z

  czytaj więcej
 • Jolanta Stobnicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  593 4 0 1 3

  czytaj więcej
 • Irena Stokowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • dr

  Emilia Stola

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 356 02

  Urodziła się w 1983r. w Warszawie. Ukończyła Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2009r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie finansów i bankowości, uzyskała w 2012r także na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Uczestniczy w prowadzeniu

  czytaj więcej
 • mgr

  Paulina Stolarczyk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr

  dr inż. Alicja Stolarska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 09

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Aleksander Strasburger

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  22 59 37 30 00

  czytaj więcej
 • mgr

  Marcin Strączyński

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  376 -5 3

  czytaj więcej
 • dr

  Barbara Agnieszka Strojny-Cieślak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • 2019r.- ukończone studia ekonomiczne, uzyskany tytuł licencjacki. 2019 - 2021- kontynuacja studiów magisterskich na kierunku

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Justyna Struzik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 61

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Adam Strużyk

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 34

  czytaj więcej
 • dr

  Witold Strużyński

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 26

  mgr 1990. Raki w wodach Warszawy. SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach dr 1996. Występowanie i ekspansja raka pręgowatego w wodach niziny Mazowieckiej (SGGW), Wydział Nauk o Zwierzętach Obszar badań: Biologia i hodowla raków w warunkach kontrolowanych. Program ochrony raków rodzimych w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Dariusz Strzębicki

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 73

  Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. Doktor nauk ekonomicznych. Stanowisko adiunkta w Katedrze Polityki Europejskiej Finansów Publicznych i Marketingu. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć z zakresu analizy rynku, giełd towarowych, marketingu internetowego, e-biznesu oraz zajęć w języku

  czytaj więcej
 • dr

  Dariusz Strzęciwilk

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marcin Studnicki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 27

  Adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki. Zainteresowania naukowe: -modele mieszane w analizie danych niekompletnych -wielowymiarowe metody statystyczne w rolnictwie -genetyka ilościowa roślin -tworzenie kolekcji podstawowych dla kolekcji roślinnych zasobów

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Piotr Stypiński

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 07

  Prof. dr hab. PIOTR STYPIŃSKI Ur. 13.10.1949 Warpensy Stanowisko : profesor zwyczajny Magisterium : 1972 r, promotor prof. dr hab. Mieczysław Nowak Temat : „Monografia pastwisk dla koni w stadninie Widzów” Doktorat : 1983, promotor prof. dr hab. Roman Moraczewski Temat :

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Suchecka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 87

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Teresa Suchecka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marzena Suchocka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 506 650 607

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Cyprian Suchocki

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Sujka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marzena Sujkowska-Rybkowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  Edukacja: 2013 - obecnie adiunkt w Katedrze Botaniki, SGGW w Warszawie 2006-2013 asystent w Katedrze Botaniki, SGGW w Warszawie 2001- 2006 stacjonarne studia doktoranckie;Biologiczne podstawy rolnictwa; na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW, praca doktorska pt.:;Charakterystyka apoplastu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Sulewski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 17

  Mgr inż. rolnictwa (specjalność agronomia i agrobiznes (2003) Dr Nauk Ekonomicznych. Praca doktorska: Strategie realizowane przez rolników w rodzinnych gospodarstwach towarowych (2007. Badania: ekonomika gospodarstw, zarządzanie ryzykiem w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Irena Suwara

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 92

  Pracuję w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od 1985 roku. Obecnie jestem adiunktem z habilitacją w Katedrze Agronomii SGGW w Warszawie. Moje zainteresowania naukowe związane są z rolą wieloletniego nawożenia mineralnego i organicznego oraz zmianowania w kształtowaniu plonowania

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Swacha

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 348 30

  PIOTR SWACHA, dr hab. nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji; adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Socjologii i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: polityczny ruch ludowy; transformacja systemowa; elity polityczne;

  czytaj więcej
 • Weronika Switlik

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • dr

  Tatiana Swoczyna

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 73

  architekt krajobrazu, dendrolog Zakres działalności: • praca dydaktyczna – zajęcia z drzewoznawstwa i dendrologii na studiach dziennych i zaocznych kierunków Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu, • przygotowywanie materiałów dydaktycznych i okazów zielnikowych, • badania nad

  czytaj więcej
 • Jacek Sychowicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Edyta Symoniuk

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Alicja Synowiec

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Michał Sypuła

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 31

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Paweł Sysa

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 19

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Bartosz Szabała

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paweł Szacki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. M.Górskiego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Dominika Szadkowska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 52

  czytaj więcej
 • Jan Szadkowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 52

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grażyna Szafarska
  +48 22 59 358 30

  czytaj więcej
 • dr

  Olga Szaluś-Jordanow

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr

  Tomasz Szara

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 02

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Szara

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Mirosław Szatkowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jan Szatyłowicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 85

  Wykształcenie: Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, 1998 r., kształtowanie środowiska Mgr inż., SGGW w Warszawie, 1988 r., melioracje wodne Zainteresowania naukowe: Modelowanie przepływu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera Właściwości fizyczne gleb Gospodarowanie

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Szczawińska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 84

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jacek Szczawiński

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 70

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Hubert Szczepaniuk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Andrzej Szczepkowski

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wiesław Szczesny

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 601 810 996

  czytaj więcej
 • +48 22 59 315 04

  czytaj więcej
 • +48 22 59 310 45

  czytaj więcej
 • +48 22 59 356 94

  Kierownik Sekcji Projektów

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 05

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 312 79

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 84

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anita Szczykutowicz

  Kierownik działu/biura - Biuro Nauki i Projektów Krajowych

  czytaj więcej
 • dr

  Daniel Szejba

  Prodziekan ds. Dydaktyki i Promocji (kierunki: Ochrona środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna)

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 86

  Wykształcenie: mgr inż., SGGW w Warszawie, 1993r., inżynieria środowiska, doktorat, SGGW w Warszawie, 2002r., kształtowanie środowiska – melioracje rolne, Obszar Naukowy: Nauki inżynieryjne i techniczne - inżynieria

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Piotr Szeleszczuk

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • 358 10

  specjalista

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Henryk Szeligowski

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 46 874 91 24

  Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: - szkółkarstwo leśne - selekcja drzew i drzewostanów - nasiennictwo - hodowla

  czytaj więcej
 • Joanna Szewczyk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Szewińska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • inż.

  Izabela Szkopek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 01

  czytaj więcej
 • dr

  Julita Szlachciuk

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Olga Szlachetka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 10

  Wykształcenie - doktor nauk technicznych, 2012, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie, dyscyplina: budownictwo - magister inżynier, 2008,Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW w Warszawie, specjalność: konstrukcje budowlane Dydaktyka -

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Szlendak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  +48 22 59 321 40

  Tytuły i stopnie: Tytuł magistra nauk biologicznych - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 1978; Stopień doktora nauk rolniczych - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, 1986. Obiekt badań: rozkruszki, roztocze drapieżne, kleszcze; Zakres badań:

  czytaj więcej
 • dr

  Maciej Szmidt

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 14

  Doktor Nauk Weterynaryjnych. Absolwent Miedzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Doktorat przeprowadzony na University of Illinois at Chicago z obszaru biologii rozrodu. Kierownictwo i udział w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych z zakresu Nano Biomedycyny. Prowadzone badania

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Szostak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Szpadzik

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Arkadiusz Szpicer

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sylwia Szporak-Wasilewska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 352 68

  Wykształcenie 2012: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska i w specjalności modelowanie hydrologiczne i teledetekcja satelitarna uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2003: tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska

  czytaj więcej
 • mgr

  Beata Sztab

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Dziekanat Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

  372 13

  czytaj więcej
 • Malgorzata Sztandkie-Maskiewicz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr

  Danuta Sztych

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 29

  Wykształcenie: Absolwentka studiów doktoranckich przy Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW, stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1983 roku. W latach 1989-2003 adiunkt, a od 2004 starszy wykładowca w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Zainteresowania naukowe: Zachowania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lic.

  Renata Szubtarska

  Wydział Technologii Drewna

  Dziekanat Wydział Technologii Drewna

  385 13

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Karolina Szulc

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 77

  Od grudnia 2008 roku jestem zatrudniona w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie na stanowisku adiunkta. W ramach pracy naukowej koncentruję się na badaniach związanych z produkcją żywności w formie sypkiej (w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wiesław Szulc

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 28

  Wykształcenie: 2008 dr hab. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW (doktor w dziedzinie agronomia, specjalność chemia rolna) 1995 dr, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW (doktor w dziedzinie agronomia, specjalność chemia rolna) 1989 mgr inż., Wydział Rolniczy SGGW Przebieg kariery

  czytaj więcej
 • dr

  Lidia Szulc-Dąbrowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  22 59 360 61

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Barbara Szulczewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marek Szumański

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • 225 93 114 0

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Szwacka-Mokrzycka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Szwejk

  Kierownik działu/biura - Biuro Prasowe

  +48 22 59 319 98

  Od 2004 roku rzecznik prasowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Zajmuję się: współpracą z mediami i tworzeniem dobrego wizerunku SGGW oraz planowaniem kampanii

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Aleksandra Szydłowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Karol Szymanowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  czytaj więcej
 • lek. med.

  Agnieszka Szymańska

  Zastępca kierownika NZOZ - Niepubliczny ZOZ SGGW

  czytaj więcej
 • +48 607 680 315

  czytaj więcej
 • 225 93 121 4

  czytaj więcej
 • mgr

  Bogumiła Szymańska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Dziekanat Wydział Rolnictwa i Biologii

  325 09

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Szymańska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 27

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Elżbieta Szymańska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 342 27

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Michał Omar Szymański

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Alojzy Szymański

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 52

  Dydaktyka • Mechanika gruntów • Mechanika gruntów i geotechnika • Mechanika gruntów i skał Obszar Naukowy Problematyka badawcza realizowana na rzecz rozwoju zagadnień geotechniki, w szczególności: • rozwój metod modelowania przebiegu odkształceń gruntów

  czytaj więcej
 • mgr

  Dominik Szymański

  Kierownik działu/biura - Administracja Obiektów Sportowych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paweł Szymański

  czytaj więcej
 • 59 31 493

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Izabela Szymborska-Sandhu

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  322 3 1

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Karolina Szymona

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marek Stefan Szyndel

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  +48 22 59 320 40

  WYKSZTAŁCENIE I TYTUŁY NAUKOWE 2010 profesor nauk rolniczych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, SGGW 1998 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa, specjalność fitopatologia, Wydział Ogrodniczy SGGW 1986 doktor nauk rolniczych, Wydział Ogrodniczy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jan Szyszko

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Szyszkowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej