Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr inż.

  Simon Rabarijoely

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 19

  czytaj więcej
 • dr

  Julita Rabiza-Świder

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  +48 22 59 322 63

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Rabsztyn

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Rachtan-Janicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  +48 22 59 370 45

  czytaj więcej
 • +48 22 59 313 09

  Centrum

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Raczkowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 34

  Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W latach 2000-2005 uczestniczka dziennych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Przygotowała rozprawę doktorską pt. "Przemiany w sferze ubóstwa w polskich

  czytaj więcej
 • 375 42

  czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Raczyńska

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Daniela Raczyńska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 23

  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE 1978 Mgr (chemia podstawowa i stosowana) WCh UW 1984 Dr (nauki chemiczne) WCh UW 1994 Dr hab (nauki chemiczne) WCh UW 2007 Prof (nauki chemiczne) WCh UW PRACA ZAWODOWA 1978-1979 Instytut Fizyki PAN, Warszawa 1979-1984 Wydział Chemii UW, Warszawa od 1985

  czytaj więcej
 • +48 22 59 357 40

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Andrzej Radecki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Andrzej Radomski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 43

  Dr inż. nauk chemicznych adiunkt chromatografia, w tym SEC, ISEC, RP-HPLC, IEC, GC-MS struktura mezoporowata materiałów lignocelulozowych modyfikacja drewna polimerami biotechnologia etanolu z drewna analizy chemiczne dzieł

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Wojciech Radomski
  225 93 380 3

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Maja Radziemska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 70

  Wykształcenie: Doktor habilitowany w zakresie kształtowania środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Specjalizacja: Rekultywacja i chemia środowiska, (2018). Doktor w zakresie kształtowania środowiska, Wydział

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Aurelia Radzik-Rant

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 52

  - Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Garwolinie - Tytuł mgr inż. zootechniki uzyskała na Wydziale Zootechnicznym w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - Studia Doktoranckie ukończyła na Wydziale Zootechnicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Rozprawę doktorską

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Rajfura

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 31

  Wykształcenie - magister Wydziału Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego; doktorat z dziedziny Agronomia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW Zatrudnienie - adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Badania - zastosowania metod statystycznych w

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Rajkowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 39

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Monika Rakoczy-Trojanowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 50

  Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: genetyka i biotechnologia roślin Wykształcenie i awanse: 1975 – ukończenie XLIX liceum im. Z.Modzelewskiego (im. J.W. Goethego) w Warszawie (z rozszrzonym programem nauczania jez. niemieckiego) 1975 – 1980 – jednolite

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Rita Rakowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Rakowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Witold Rant

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 66

  Absolwent Technikum Hodowlanego w Olecku, które ukończył w roku 1982. Ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1987 roku uzyskując tytuł mgr inż. zootechniki. Rozprawę doktorską pt. "Poziom wybranych cech użytkowości

  czytaj więcej
 • dr

  Henryk Raszkiewicz

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 696 729 256

  Wykształcenie: szkoła podstawowa w Łebie, liceum pedagogiczne w Lęborku, wydział psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat na wydziale psychologii uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praca: szpitale psychiatryczne w Tworkach i Choroszczy, poradnie wychowawczo-zawodowe,

  czytaj więcej
 • dr

  Marcin Ratajczak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 22 59 341 82

  Po ukończeniu LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW uzyskując tytuł magistra zarządzania i marketingu w agrobiznesie w 2005 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2009 roku broniąc

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Arkadiusz Ratajski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 14

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Ratusz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 25

  Dr inż. Katarzyna Ratusz jest pracownikiem Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych. Pracę magisterską pod tytułem "Krytyczna analiza dotychczasowych i próby opracowania nowych metod oceny barwy olejów i lecytyny rzepakowej" wykonała w Katedrze Technologii Produktów

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Lidia Reczek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 62

  Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierunku biotechnologia w inżynierii środowiska. Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska (Politechnika Warszawska) Adiunkt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, pracownik Zakładu

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Referowska-Chodak

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Krystyna Rejman

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 40

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Anna Rekiel

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 61

  STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE magister zootechniki - 1977; tytuł pracy: Wpływ wczesnego krycia przystępek merynosowych na ich produkcyjnoœć oraz wzrost i rozwój potomstwa. doktor nauk rolniczych - 29.03.1984; tytuł pracy: Zootechniczna i technologiczna ocena szynek ze śœwiń rasy

  czytaj więcej
 • dr

  Hanna Rekosz-Burlaga

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  +48 22 59 326 33

  czytaj więcej
 • Grzegorz Rekowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Maria Rembiałkowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Monika Rendaszko

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Sylwia Retkiewicz

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Reut

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bartłomiej Rębkowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Julia Riedel

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 58

  Dziedzina badań - Nauki rolnicze Doktor nauk rolniczych; Wydział Zootechniczny SGGW, 1996 Mgr inż.; Wydział Zootechniczny SGGW, 1984 Badania naukowe z zakresu produkcji drobiarskiej dotyczące: - wpływu żywienia i warunków utrzymania na wyniki produkcyjne i jakość jaj

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Rochalska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 27

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Rodo

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 57

  Wykształcenie: Magister biologii (Uniwersytet Warszawski) Lekarz Weterynarii (SGGW w Warszawie) Doktor Nauk Weterynaryjnych (SGGW w Warszawie) Praca: Adiunkt w Zakładzie Patomorfologii Zwierząt Zainteresowania naukowe: -patologia nowotworów (nowotwory gruczołu sutkowego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Monika Rogala

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Rokicki

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 342 59

  Wykształcenie: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 2006 r. Magister – kierunek Ekonomia - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 2003 r. Studia Podyplomowe: Studia Podyplomowe Zarządzanie transportem i magazynowaniem w systemach

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Romać

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Roman

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 22 59 341 61

  czytaj więcej
 • dr

  Monika Roman

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 334 234

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Rosiak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 48

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Wiesława Rosłon

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • dr

  Edyta Rosłon-Szeryńska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewa Rosochacz

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Rostkowska-Demner

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 19

  magisterium: 1980, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: chemia podstawowa i stosowana. Tytuł pracy magisterskiej: Reakcje rodników ketylowych aldehydów aromatycznych, wykonana pod kierunkiem dr hab. M. Kalinowskiego doktorat: 1997, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 313 -3 3

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Rowicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  340 25

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Patryk Rowiński

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Rozbicka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 26

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jan Rozbicki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 97

  Profesor w Katedrze Agronomii, Wydział Rolnictwa i Biologii. Absolwent kierunku rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, rocznik 1977. Doktorat, 1986, promotor prof. Maria Kalinowska-Zdun. Cechy morfologiczne i jakoœciowe korzeni buraka cukrowego odmian genetycznie

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Rozbicki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 28

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Bartlomiej Rozycki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jerzy Rożek

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr

  Elżbieta Różańska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 63

  2011- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Botaniki - samodzielny biolog 2011- tytuł doktora nauk rolniczych 2005 -2010 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Studia Doktoranckie na Wydziale Rolnictwa i Biologii, dyscyplina: agronomia specjalność: Biologiczne

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Różańska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Ruchniewicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 29

  czytaj więcej
 • +48 22 59 355 20

  Wydawnictwo

  czytaj więcej
 • +48 22 59 311 26

  czytaj więcej
 • mgr

  Dominika Rudaś

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Dziekanat Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

  372 15

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Marzanna Rumowska

  Kierownik działu/biura - Dział Księgowości

  312 51

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maria Rumowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 21

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Henryk Runowski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 32

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Rusaczonek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 81

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jerzy Rusaczonek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  322 80

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marian Rusek

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 94

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Zbigniew Rusinowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  509 08 848 5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Stefan Russel

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  +48 22 59 326 36

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Artur Rutkiewicz

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • dr

  Gabriela Rutkowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 37

  • Wydział Melioracji i Inżynierii Œrodowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 4 lipiec 1995 r – magister inżynier Inżynierii Œrodowiska w specjalnoœci Budownictwo Wiejskie. • Wydział Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jarosława Rutkowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 72

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Beata Rutkowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 28

  Wykształcenie: 2008 dr hab. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii (doktor habilitowany nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalność chemia rolnicza) 1999 dr Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy (doktor

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Rybak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 364 74

  czytaj więcej
 • dr

  Kinga Rybak-Niedziółka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 606 990 549

  architekt, urbanista, uczestnik konkursów zagranicznych i krajowych. Współautor opracowań projektowych m.in. nowej dzielnicy Siekeierki, wieżowca Srebrna Center, wielu osiedli mieszkaniowych. Zainteresowania naukowe: projektowanie krajobrazu miasta, standardy w projektowaniu, zielona

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Rybarczyk-Płońska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Tomasz Rygiel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Aneta Ryńska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Dziekanat Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

  372 14

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Rytko

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 77

  Anna Rytko jest pracownikiem Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych.W latach 1991-1996 studiowała na tym wydziale, gdzie w 1996 roku otrzymała tytuł magistra inżyniera na kierunku ekonomia. Następnie rozpoczęła pracę

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Rzepkowska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  +48 22 59 366 40

  Studiowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2003-2008, na kierunku biologia, specjalizacja genetyka. W 2009 roku kontynuowała studiowała na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła z wyróżnieniem uzyskując tytuł magistra biotechnologii w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Magdalena Rzewuska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 32

  czytaj więcej