Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Katarzyna Pabisiak

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  +48 22 59 380 11

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jakub Pach

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Andrzej Pacholczak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 96

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ryszard Paczkowski

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Jakub Paderewski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 30

  Wykształcenie Absolwent kierunku Matematyka na wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski. Praca magisterska "Metoda Genetycznej Optymalizacji Sieci Neuronowych"; Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, obrona (z wyróżnieniem) pracy pt.

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Elżbieta Paduch-Cichal

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  +48 22 59 320 65

  Stopnie naukowe: Magistra inżyniera: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodniczy, 29 lutego 1980, specjalność: ochrona roślin – wirusologia. Doktora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodniczy, 19 czerwca 1985,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Anna Pajewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  +48 22 59 340 07

  czytaj więcej
 • mgr

  Tomasz Pajewski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lic.

  Mariusz Palichleb

  Kierownik działu/biura - Dział Remontów i Konserwacji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Paliszkiewicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Zbigniew Pałacha

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewelina Małgorzata Pałkowska-Goździk

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  22 59 37 0 27

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Maciej Pankiewicz

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 77

  Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2013/14 Programowanie obiektowe Wstęp do programowania Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach Technologie serwisów społecznościowych Object-oriented programming Algorytmy i struktury

  czytaj więcej
 • Dorota Pankowska-Mierzejewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Papierowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 353 79

  Wykształcenie 2009-2013 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Inżynieria Komunalna, niestacjonarne studia inżynierskie, 2007-2012 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, studia doktoranckie w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Teresa Paprocka

  Kierownik działu/biura - Dział Nadzoru Technicznego

  314 80

  czytaj więcej
 • dr

  Emilia Paprzycka

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 348 11

  dr Emilia Paprzycka - adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Do 2011 adiunkt w Zakład Metodologii Badań Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doktorat z socjologii - Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (rozprawa

  czytaj więcej
 • dr

  Bożena Parczewska-Plesnar

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 18

  Wykształcenie: 1983 r - magister inżynier, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, specjalizacja chemia fizyczna. 1998 r - doktor nauk chemicznych, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ("Równowaga ciecz ciało-stałe w dwuskładnikowych układach tworzonych przez

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Parlińska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 341 94

  W 1997 roku ukończyła Wydział Ekonomiki Rolnictwa SGGW otrzymując tytuł magistra ekonomii. W 2006 r. uzyskała tytuł Doktora na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW po obronie pracy doktorskiej pod tytułem Finansowanie samorządów w Polsce i we Francji. Działalność badawcza koncentruje

  czytaj więcej
 • Małgorzata Partyka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr

  Marta Parzeniecka-Jaworska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 501 377 170

  Marta Parzeniecka-Jaworska ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w roku 2008. Zaraz po odbyciu stażu rozpoczęła stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Od 2012 roku jest asystentem w

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Justyna Parzonko

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 22 59 341 62

  Dr inż. Anna Justyna Parzonko Absolwentka Liceum Ogólnokształcšce im. Józefa Bema w Ostrołęce. W 1996 r. uzyskała stopień magistra inżyniera na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym SGGW w Warszawie. W 2001 r. obroniła na Wydziale Ekonomiczno – Rolniczym pracę doktorskš na temat „Rola

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Andrzej Parzonko

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 21

  W 2002 r. obroniłem pracę doktorską na temat "Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji mleka" wykonaną pod kierunkiem prof. W. Ziętary w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych i zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2014 roku na podstawie dysertacji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Stanisław Parzych

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 382 33

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Piotr Paschalis-Jakubowicz

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • dr

  Paweł Pasieka

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Maciej Paszewski

  Dyrektor centrum - Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Pawełczak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Pawełkowicz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 79

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 312 70

  czytaj więcej
 • mgr

  Halina Pawlikowska

  Zastępca kwestora - Zastępcy Kwestora

  +48 22 59 312 03

  czytaj więcej
 • dr

  Bartosz Pawliński

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 22 59 361 82

  czytaj więcej
 • dr

  Tomasz Pawlonka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  505 91 777 8

  czytaj więcej
 • Edyta Pawlowicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Pawluk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 48

  Wykształcenie: Specjalista ds. BHP (studia podyplomowe) – Politechnika Warszawska i CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy, 2009 Mgr inż. - SGGW w Warszawie, Technologie Ochrony Środowiska, 2008 Inżynier - SGGW w Warszawie,

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Pawluk-Skrzypek

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  1992 - 1997 studia na kierunku pedagogika, UMCS w Lublinie 2008 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych 2008 - 2010 - studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej dzieci z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania, WSSE Warszawa 2009 – kurs dla trenerów programu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bogumiła Pawluśkiewicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 91

  Wykształcenie: - Doktor habilitowany, SGGW w Warszawie, 2009 r.; dyscyplina naukowa: kształtowanie środowiska; specjalność:przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska, rekultywacja rolnicza i rekreacyjna - Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, 1996 r., agronomia -

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agata Pawłat-Zawrzykraj

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 34

  Wykształcenie zawodowe: - 2003.06.18 - uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych. Praca doktorska pt.Uwarunkowania wodne zrównoważonego rozwoju w opracowaniu ekofizjograficznym na przykładzie zlewni rzeki Raszynki; - lata 1998 - 1999 - Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Krzysztof Pawłowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 26

  Research profile Structure and function predictions for uncharacterised proteins potentially important in human disease; Novel gene/protein families with unexpected evolutionary histories; Systems biology analysis of high throughput biological data Current research

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Dorota Pazderska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 09

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Krzysztof Pągowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Joanna Peisert-Król

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  22 59 3 6 1 52

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Aleksandra Perkowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  342 55

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Aneta Perzanowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Jolanta Petrykowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Elżbieta Pezowicz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 24

  Mgr biologii, zoologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Dr nauk rolniczych, zootechnika, zoologia, entomonematologia, SGGW w Warszawie Dr hab. nauk rolniczych, zootechnika, zoologia, entomonematologia, parazytologia, SGGW w Warszawie • Poznanie biologii i ekologii nicieni

  czytaj więcej
 • dr

  Artur Adam Pędziwiatr

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • Dario Piano

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Michał Krzysztof Piątek

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Piecyk

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  Historia zatrudnienia: od 2001 - adiunkt, Zakład Oceny Jakości Żywności, Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1996-2001- asystent, Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Kazimierz Piekut

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 88

  Wykształcenie  Profesor nauk rolniczych, 2008 r.:  Doktor habilitowany, SGGW w Warszawie, 1997 r.; dyscyplina naukowa: kształtowanie środowiska; specjalność: - przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska,  Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, 1990 r., nauki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jarosław Piekutin

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Monika Pierścieniak

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 71

  czytaj więcej
 • Grażyna Pierz

  Wydział Nauk o Żywności

  Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  375 07

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Edward Pierzgalski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 694 759 837

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Stefan Pietkiewicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 31

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Wojciech Pietrasiński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 22 59 350 25

  czytaj więcej
 • Zygmunt Pietraszek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  czytaj więcej
 • Izabela Pietrowska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Barbara Pietruszka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 18

  czytaj więcej
 • dr

  Łukasz Pietrych

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Dorota Pietrzak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 37

  Adiunkt w Katedrze Technologii Żywności (Zakład Technologii Mięsa), Wydziału Nauk o Żywności Wykształcenie: - 1994 - magister, Wydział Technologii Żywności, SGGW w Warszawie - 1999 - doktor, Wydział Technologii Żywności, SGGW w Warszawie - 2013 - doktor habilitowany,

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Michał Pietrzak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 23

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Pietrzak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 15

  Adiunkt w Instytucie Zarządzania Wykształcenie: - 2012 - magister, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie - 2016 - doktor, Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie Zainteresowania naukowe: - ekonomika i organizacja sektora publicznego (w szczególności

  czytaj więcej
 • dr

  Robert Pietrzykowski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 19

  Ukończył w 2004 r. Wydział Rolniczy SGGW, stopień doktora uzyskał 2001 r (SGGW). Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu statystyki opisowej i matematycznej, ekonometrii. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na zastosowanie metod statystycznych w ekonomii. Poza tym

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jacek Piętka

  Prodziekan ds. dydaktyki - (studia niestacjonarne) kierunek leśnictwo

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • dr

  Mikołaj Piniewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 09

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Piotrowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • Elżbieta Piotrowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  360 03

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Piotrowska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  Po ukończeniu w 1987 roku studiów wyższych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskaniu tytułu magistra matematyki zostałam zatrudniona w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w której jestem zatrudniona do dzisiaj. Kolejne etapy mojej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Dariusz Piotrowski

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 61

  Uzyskałem tytuł magistra inżyniera w lipcu 1987 na Wydziale Technologii Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW. Następnie ukończyłem: Studium Doskonalenia Pedagogicznego w czerwcu 1988 (Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, SGGW) Studium Podyplomowe Komputerowo

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewelina Pióro-Jabrucka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • dr

  Władysław Piskorz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Emilian Pitera

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  +48 22 59 320 87

  czytaj więcej
 • Kamil Piwowarek

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Pizło

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wojciech Pląder

  Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek biotechnologia

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 75

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jerzy Plewa

  Dyrektor centrum - Centrum Innowacji i Transferu Technologii

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Plewicki

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • mgr

  Maria Pluta

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  340 1 4

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Antoni Pluta

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • dr

  Yuriy Plyska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 22 59 347 36

  Dr Jurij Płyska (Yuriy Plyska); doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Edukacji Muzycznej Państwowego Instytutu Pedagogicznego w Równem (Ukraina), adiunkt w Katedrze Edukacji i Kultury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Kierownik Zakładu Historii Edukacji. Autor publikacji

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Pławińska-Czarnak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 76

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Adam Płodzik

  Kierownik działu/biura - Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej

  czytaj więcej
 • +48 22 59 320 81

  czytaj więcej
 • mgr

  Lidia Pociejewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  362 37

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Konrad Podawca

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 32

  2004-2005: Wydział Architektury, Politechnika Warszawski, Podyplomowe Studium Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej 2002: Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego 1996-2000: Wydział

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Agnieszka Podgorska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • Rafał Podgórecki

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Monika Podkowińska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 347 82

  Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, Kierownik Katedry Socjologii (od 2017r), Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej (od 2011r.), Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2015r), Członek Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych (od 2017r). Zatrudniona w SGGW w Warszawie od 2006r (początkowo

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Podlasek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 2 2 5 9 35 222

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Sławomir Podlaski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 21

  czytaj więcej
 • mgr

  Olga Podlińska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr

  Izabela Podobas

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 348 31

  Dr Izabela Podobas - prawnik i politolog - stopień doktora nauk humanistycznych otrzymała w 2006 roku, posiada 18-letnie doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej. Z zakresu prawa specjalizuje się w obszarze ochrony własności intelektualnej, prawa pracy i prawa gospodarczego - prowadzi

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marian Podstawka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 340 66

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Podziewski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewelina Dorota Pogorzelska-Nowicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Wojciech Połeć

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  Większość moich publikacji oraz wystąpień konferencyjnych koncentruje się wokół problematyki zróżnicowań społecznych i kulturowych. W ostatnich pięciu latach byłem głównym wykonawcą w trzech projektach badawczych finansowanych z NCN, z których dwa, afiliowane przy Uniwersytecie

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Mieczysław Połoński

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 40

  Bliższe informacje na temat mojej pracy, badań, zainteresowań naukowych i publikacji (pełnotekstowych) można znaleźć na mojej stronie internetowej :

  czytaj więcej
 • 22 59 31 23 5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Iwona Pomianek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 70

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Zbigniew Popek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 85

  czytaj więcej
 • Robert Popek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  320 85

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 312 58

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Popis

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 27

  magister

  czytaj więcej
 • 318 41

  czytaj więcej
 • dr

  Barbara Post

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 347 12

  Obecna pozycja zawodowa Nauczyciel akademicki, adiunkt w Zakładzie Socjologii Struktur i Działań Społecznych przy Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. W latach 2012-2016 pełnomocnik wydziału do spraw jakości kształcenia, w latach 2006-2008 oraz w roku akademickim

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Halina Powęska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Półtorak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  +48 22 59 370 73

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Beata Prabucka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 76

  Zainteresowania naukowe: Udział endopeptydaz w hydrolizie białek zapasowych podczas kiełkowania ziarniaków zbóż; regulacja ekspresji endopeptydaz cysteinowych; rola endopeptydaz w procesie gromadzenia białek zapasowych ziarniaków

  czytaj więcej
 • 663 72 858 4

  czytaj więcej
 • Ewa Pramka

  Kierownik magazynu - DS-6 Rogów

  czytaj więcej
 • Antoni Prażmo

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Alexander Prokopenya

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  +48 728 794 131

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Tomasz Prolejko
  593 56 66

  czytaj więcej
 • 355 63

  czytaj więcej
 • Adam Prostek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Helena Przespolewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 09

  czytaj więcej
 • Iwona Przewłoka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Adam Przeździecki

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  605 -0 39- 07 0

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Zbigniew Przybecki

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 71

  Magisterium: mgr inż. rolnictwa, gleboznawstwo, Wyższa Szkola Rolnicza w Poznaniu 1971 Doktorat: Nauki Przyrodnicze, Genetyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach 1978 Habilitacja: Nauki Rolnicze, Genetyka, Genetyka molekularna, SGGW, Warszawa 1994 Profesura: Nauki Rolnicze, Genetyka,

  czytaj więcej
 • inż.

  Marcin Przybylak

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Laboratorium Komputerowe

  +48 22 59 341 44

  czytaj więcej
 • Jolanta Przybylska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Przybylska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wiesław Przybylski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • dr

  Jarosław Przybył

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  +48 22 59 322 39

  czytaj więcej
 • dr

  Sebastian Przybyłko

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Arkadiusz Przybysz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 97

  Edukacja Mgr, 2005: Transgeniczne rośliny ogórka (Cucumis sativus L.) z konstrukcją genową: 35S::cDNA taumatyny II; Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin; Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dr, 2009:

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Przybysz

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  505 83 168 0

  czytaj więcej
 • Maria Przybysz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 352 66

  czytaj więcej
 • Małgorzata Przybysz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  326 01 , 5 02 101772

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Mariusz Przybyszewski

  Audytor - Zespół Audytu Wewnętrznego

  723 99 795 1

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Przysucha

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 225 93 579 3

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dariusz Pszenny

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wiesław Ptach

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 13

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Puchalska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  225 93 211 36

  2011-2013 urlop wychowawczy 2007-2011 Kierownik grantu MNiSW pt. Potencjał zespołu drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae w efektywnym regulowaniu liczebności przędziorkowatych na ozdobnych roślinach szkółkarskich. (rodzaj projektu) projekt własny. Nr grantu: N310 007 32/0555

  czytaj więcej
 • Martyna Puchalska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Kamila Puppel

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 40

  NAJWAŻNIEJSZE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE WYRÓŻNIENIA WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH Dyplom uznania przyznany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za wyróżniającą pracę doktorską- 02.03.2012

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Radosław Puszyło

  Kierownik działu/biura - LZA "PROMNI"

  697 90 175 8

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Agnieszka Pyzel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • dr

  Dr hab. Anna Maria Pyziel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej