Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • Krzysztof Oberda

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Grażyna Obidoska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 70

  czytaj więcej
 • dr

  Artur Obidziński

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  +48 22 59 380 34

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Bartłomiej Obrochta

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jowita Obstawska

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Paweł Obstawski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 06

  czytaj więcej
 • dr

  Luiza Ochnio

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 342 53

  Funkcje pełnione na Wydziale: Sekretarz Komitetu Redakcyjnego czasopisma Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych (od 2016 roku) Pełnomocnik Dziekana ds. Monitorowania Losów Absolwentów na kierunku Informatyka Pełnomocnik Dziekana ds Zamówień Publicznych (2008-2016) Członek

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Oczkowski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 31

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Odziemkowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  +48 22 59 340 22

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Paweł Oglęcki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 607 225 990

  Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (1989) - specjalnoœć: biologia œrodowiskowa. Od 1993 asystent, a od 1999 adiunkt na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Œrodowiska (d. Wydziału Inżynierii i Kształtowania Œrodowiska)SGGW w Warszawie. Współautor jednej z podstawowych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Kamila Okręglicka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Tomasz Okruszko

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jarosław Oktaba

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  +48 22 59 381 35

  Doktor Nauk Leśnych, Zainteresowania zawodowe: Polityka leśna, Nauka o Surowcu Drzewnym, Certyfikacja sektora leśnego, Prawo

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Lidia Oktaba

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 10

  Wykształcenie: •2001 – dr, Wydział Rolnictwa, SGGW •1996 – mgr, Wydział Rolnictwa, SGGW Zainteresowania badawcze: •oddziaływanie różnych czynników na właściwości materii organicznej w glebach •wpływ zalesienia na właściwości gleb i kierunki przemian w zalesionych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Izabela Oktaba

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  326 43

  czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Olbrych

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  czytaj więcej
 • Jacek Olchowik

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  WYKSZTAŁCENIE 2013-2018 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Leśny; Katedra Ochrony Lasu i Ekologii. Stacjonarne Studia doktoranckie. Uzyskany stopień naukowy – doktor. 2014-2017 University of Vienna, Faculty of Life Sciences, Department of Botany and

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wanda Olech-Piasecka

  Dziekan

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 78

  Wykształcenie zootechniczne uzyskane na naszej Uczelni, kolejne stopnie naukowe z zakresu genetycznych problemów ochrony żubra. Gatunek ten jest szczególnym obiektem zainteresowań moich i mojego zespołu. Koordynujemy program ochrony żubra w Europie, analizujemy dane genetyczne i dostarczamy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Olejniczak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Jarosław Olejnikowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • Anna Oleksiewicz

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  386 11

  czytaj więcej
 • +48 22 59 382 15

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sylwia Oleńska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ryszard Oleszczuk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 64

  mgr inż. SGGW w Warszawie, inzynieria œrodowiska, 1994 dr inż. SGGW w Warszawie, nauki rolnicze, kształtowanie œrodowiska, 1998 dr hab. inż. SGGW w Warszawie, nauki rolnicze, ochrona i kształtowanie œrodowiska, 2011 ocena właœciwoœci fizycznych, retencyjnych i hydraulicznych gleb

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dawid Olewnicki

  Kierownik działu/biura - Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warszawie

  +48 22 59 320 24

  Absolwent Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.Studia magisterskie ukończył w 2007 r. na specjalizacji Ekonomika i Organizacja Produkcji Ogrodniczej. W 2011 r. ukończył studia doktoranckie, broniąc pracy doktorskiej pod tytułem "Przemiany w gospodarce ogrodniczej w Polsce w latach

  czytaj więcej
 • Dawid Olewnicki

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

  czytaj więcej
 • dr

  Wiesław Olędzki

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marcin Ollik

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  Wykształcenie: 22.09.2008 Uzyskanie tytułu doktora biologii 20.06.2008 Publiczna obrona pracy doktorskiej „Czynniki generujące względne rozkłady liczebności” (promotor dr hab. Werner Ulrich prof. UMK) 2002 - 2007 Studium Doktorancie Biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Katarzyna Olszewska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  (22 )5 937 03 0

  czytaj więcej
 • Marta Olszewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jarosław Olszewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr

  Maciej Olszewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Anna Onopiuk

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Opaliński

  czytaj więcej
 • +48 22 59 310 29

  czytaj więcej
 • dr

  Krystyna Oracz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 355 50

  czytaj więcej
 • dr

  Blanka Julia Orłowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Monika Orłowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 73

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Arkadiusz Orłowski

  Dziekan

  Dyrektor centrum - Centrum Edukacji Multimedialnej

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Paweł Orłowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 45

  Dr inż. Paweł Piotr Orłowski Starszy wykładowca Kontakt Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Œrodowiska Katedra Inżynierii Budowlanej Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego Ul. Nowoursynowska 159 02-776

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Anna Orzechowska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  22 59 34 7 22

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Arkadiusz Orzechowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 606 463 484

  W 1988 roku przeprowadził rozprawę doktorską Wpływ propionaniu i chlorku amonowego na glukoneogenezę i ureogenezę w wątrobie owiec - badania in vivo oraz in vitro uzyskując stopień doktora nauk weterynaryjnych. W 2001 roku habilitował się rozprawą Wpływ cytokin, czynników wzrostowych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Orzechowski

  Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek gospodarka przestrzenna

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 382 02

  pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej opiekun Sekcji Urządzania Lasu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sławomir Orzechowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 60

  Aktualne zainteresowania naukowe: Degradacja skrobi w roślinach wyższych; mechanizmy regulacji i badanie aktywności enzymów zaangażowanych w ten proces. Dydaktyka: Prowadzenie wykładów z przedmiotu: biochemia ogólna i żywności, studia stacjonarne, kierunki: dietetyka i

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Andrzej Orzeszko

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 22

  Prof. dr hab. Andrzej Orzeszko pracuje na w Katedrze Chemii na Wydziale Nauk o Żywnoœci SGGW (od 1988 roku) na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Ponadto, jako drugie miejsce pracy, na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku profesora zwyczajnego (od

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Aleksandra Orzeszko-Rywka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 27

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 315 00

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Piotr Osinski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Osińska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Ositek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  (22 )5 934 01 1

  czytaj więcej
 • lic.

  Magdalena Ostas-Brykała

  Kierownik DS - Zespół DS-3

  +48 22 59 330 30

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Teresa Ostaszewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  +48 22 59 366 41

  Studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW ukończyła w 1982 roku uzyskując dyplom magistra zootechniki. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 1988 r., a doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie rybactwo w 2003 r. W 2009 r. uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych i stanowisko

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Piotr Ostaszewski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • 358 20 , 3 58 28

  czytaj więcej
 • 225 93 108 6

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Ostrowska-Ligęza

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 06

  1985-1989 IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu 1991-1996 Wydział Technologii Żywności SGGW w Warszawie 1996 - obrona pracy magisterskiej pt: Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne suszu jabłkowego otrzymanego sposobem

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Ostrowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 12

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Ostrzeszewicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • 310 02

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Pawel Osuch

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Bernadetta Otłowska

  Radca prawny - Zespół Radców Prawnych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Otulak-Kozieł

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 57

  Wykształcenie: 2008 - doktor nauk rolniczych, specjalność: Biologiczne podstawy rolnictwa i ochrona środowiska; Wydział Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie 2002-2003 r.- Równoległe Studia Pedagogiczne, przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW; 2003 - magister inżynier rolnictwa,

  czytaj więcej
 • 593 13 57

  czytaj więcej
 • Ewelina Owczarek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Owczarek

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Danuta Oyrzanowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • 310 73

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Irena Ozimek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 341 87

  czytaj więcej
 • dr

  Wojciech Ożga

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 07

  - mgr geografii, specjalność klimatologia - dr nauk leśnych, klimatologia leśna - nauczyciel akademicki - Wydział Leśny SGGW w Warszawie - badania z zakresu klimatologii leśnej, dendroklimatologii, geografii turystycznej,

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Ożogowska-Tracz

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej