Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • inż.

  Ewa Nadolnik
  356 86

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Tadeusz Nadolny

  Kierownik działu/biura - Administracja Domów i Stołówek Studenckich

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 330 00

  czytaj więcej
 • dr

  Rafik Nafkha

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  1. Politechnika Warszawska. - doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki - grudzień 1995r 2. Politechnika Warszawska. - mgr inż. elektryk - lipiec 1995r 3. Haute Etude Commercial - Francuska Wyższa Szkoła Handlu i Zarządzania. Dyplom „Master en Sciences de Gestion

  czytaj więcej
 • Mykola Nagirniak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Krystyna Najder-Stefaniak

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 22 642 14 89

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Najman

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • Ewa Nałęcz-Nieniewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  362 14

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Paweł Nasiadka

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Neffe-Skocińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Joanna Nerc

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  225 93 616 5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 355 50

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Monika Niedzińska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  600 87 814 2

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jan Niemiec

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 56

  Wykształcenie Profesor nauk rolniczych, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 2001 Doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 1991 Doktor nauk rolniczych, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 1982 Dydaktyka Chów i hodowla

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Niemiec

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  +48 22 59 366 68

  - Adiunkt, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej (2004 -...) - Kierownik Zakładu Żywienia Zwierząt (2013 - ...) Główne osiągnięcia badawcze 1. High L-ascorbic content of diet modulates redox and the non-specific immunity in

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 320 00

  WYKSZTAŁCENIE I TYTUŁY NAUKOWE 1992 – profesor tytularny nauk rolniczych, Wydział Ogrodniczy SGGW 1987 – dr habilitowany nauk rolniczych, Wydział Ogrodniczy SGGW 1977 – doktor nauk rolniczych, Wydział Ogrodniczy SGGW 1972 - magister inżynier ogrodnictwa, Wydział Ogrodniczy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bożena Niewiadomska

  Zastępca kierownika działu - Dział Księgowości

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Oksana Nikitenko

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Roman Niżnikowski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 49

  ROMAN NIŻNIKOWSKI, Nauki rolnicze, zootechnika, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt Urodził się 27.10.1953 roku w Warszawie. Studia ukończył w 1977 roku na Wydziale Zootechnicznym SGGW. Uzyskał stopień doktora

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Lech Niżyński

  Kierownik działu/biura - Dział Gospodarczy Nr 1

  czytaj więcej
 • dr

  Kinga Noras

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  czytaj więcej
 • dr

  Kateryna Novikova

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 348 30

  KATERYNA NOVIKOVA, dr, adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwentka Central European University w Budapeszcie(CEU). Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie socjologii w specjalności socjologia społeczeństw

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wiesława Nowacka

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  +48 22 59 380 35

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Nowacka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 79

  Jestem adiunktem w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. W ramach pracy naukowej prowadzę badania związane z usuwaniem wody z produktów roślinnych, wykorzystując niekonwencjonalne operacje technologiczne tj. suszenie

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Dorota Nowak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 62

  czytaj więcej
 • +48 22 59 357 29

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Nowak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • Grażyna Nowak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Beata Nowak

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • dr

  Zuzanna Nowak-Życzyńska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 88

  Zakres badań: kwasy nukleinowe (DNA, RNA) techniki wykrywania polimorfizmu DNA (STR, RFLP, SNP) badanie ekspresji genów Real Time PCR (analizy ilościowe i jakościowe) badania filogenetyczne genetyka ekologiczna indywidualne profile genetyczne zwierząt ekspertyzy

  czytaj więcej
 • mgr

  Anastazja Nowakowska

  Zastępca kierownika działu - Dział Gospodarczy Nr 2

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Justyna Nowakowska

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Karolina Nowakowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  +48 22 59 322 73

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Adam Nowakowski

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bogdan Nowakowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 24

  czytaj więcej
 • +48 22 59 311 92

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Nowakowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 35

  Ukończone studia wyższe w 1993 roku na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uzyskany stopień naukowy doktora nauk rolniczych w roku 1999 (praca doktorska pt. Badania fizycznych właściwości nasion amarantusa). Zatrudnienie: od 1993 do

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Anna Nowicka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marek Nowicki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 73

  Obszary zainteresowań: Weterynaria: Bezpieczeństwo żywności, higiena produkcji żywności, dobrostan zwierząt, diagnostyka parazytologiczna i mikrobiologiczna. Informatyka: aplikacje bazodanowe, analiza danych, data mining. Zawód: Doktor Nauk Weterynaryjnych Specjalista

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Nurek

  Dziekan

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 16

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Nykiel

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 75

  Przebieg kariery naukowej Wykształcenie: stopień doktora - doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie. Dyplom 2007; stopień mgr inż. ogrodnik- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy - specjalizacja Rośliny

  czytaj więcej