Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr inż.

  Mirosław Machnacki

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 691 847 578

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Adam Maciak

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 19

  Absolwent Wydziału Techniki Rolniczej i Leœnej specjalnoœci mechanizacja leœnictwa. Doktor nauk rolniczych w dziedzinie inżynierii rolniczej. Instruktor na kursach drwali. Zaintereresowania badawcze: badanie procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi,badania wydajności i kosztów

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Maciąg

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr

  Mariusz Maciejczak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 35

  czytaj więcej
 • Julia Maciocha

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • +48 784 832 411

  Absolwentka Instytutu Anglistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w SPNJO SGGW. Pracownik dydaktyczny. Naucza ogólnego i specjalistycznego języka

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dawid Madej

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 14

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Beata Madras-Majewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Pszczelnictwa

  +48 22 59 366 52

  Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk rolniczych - Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, rok 2011 Doktor nauk rolniczych w zakresie zootechnika - Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie, rok 2003 Magister inżynier kierunek zootechnika - Wydział Zootechniczny.

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Renata Madyniak

  Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Centrum Analityczne SGGW

  czytaj więcej
 • Magdalena Magnuszewska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 372 22

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Maj

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 347 92

  Wykształcenie: Doktorat z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Studia doktoranckie: Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Studia magisterskie: socjologia na Uniwersytecie Marii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Hanna Majcher

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • dr

  Kinga Majchrzak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 57

  Jestem absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2008 roku rozpoczęłam studia doktoranckie ,Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia' przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Stopień doktora nauk weterynaryjnych (z wyróżnieniem)

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Teresa Majdecka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  22 59 36 6 11

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Justyna Majewska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Majewska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 12

  od 2006 roku adiunkt w Katedrze Chemii 2004 rok - uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 2000 rok - uzyskanie stopnia magistra w zakresie chemii - Wydział Chemii Uniwersytetu

  czytaj więcej
 • dr

  Alicja Majewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Majewska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 78

  W roku 1993 podjęłam studia na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie. Studia ukończyłam w 1998 roku po złożeniu i obronie pracy magisterskiej - Charakterystyka jakości wybranych miodów pszczelich dostępnych na rynku warszawskim wykonanej w Zakładzie Oceny Jakości Żywności w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Grzegorz Majewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr

  Janusz Majewski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 12

  Urodził się w 1975 r. w Pułtusku. Wykształcenie średnie zdobył w Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. Ukończył w 1997 r. studia pierwszego stopnia uzyskując tytuł inżyniera, zaś w 1999 r. studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydział

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Edward Majewski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 16

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Maria Majkowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 22 59 373 42

  czytaj więcej
 • dr

  Maria Makowiecka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 01

  czytaj więcej
 • dr

  Marta Makowska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 348 11

  Dr Marta Makowska jest adiunktem na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej badania skupiają się wokół zagadnień związanych z socjologią medycyny, a w szczególności jej subpola - socjologii farmaceutyków. Jest autorką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Gabriela Maksymiuk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 22 59 321 87

  czytaj więcej
 • mgr

  Monika Maksymiuk

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  360 06

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Agata Malak-Rawlikowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 20

  Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała z wyróżnieniem w 2005 roku, broniąc pracę na temat ekonomicznych i organizacyjnych skutków wprowadzenia regulacji Wspólnej Polityki Rolnej na rynku mleka w UE, na przykładzie systemu kwot mlecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze skupione są

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Maciej Malarski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 50

  dr inż. Maciej Malarski Wykształcenie wyższe. Tytuł doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - 26 maja 2009r. Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska Obszar badawczy: Ścieki szare, Uzdatnianie wody, Oczyszczanie ścieków. Projekty badawcze: 2 granty

  czytaj więcej
 • Anna Malek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Stefan Malepszy

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 70

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 360 70

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Malewicz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  322 -6 1

  czytaj więcej
 • +48 22 59 312 74

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Malinowska

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 10

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Teresa Malinowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Monika Malmon

  Radca prawny - Zespół Radców Prawnych

  czytaj więcej
 • mgr

  Krystyna Małachowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 608 499 020

  czytaj więcej
 • Edyta Małachowska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 45

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jolanta Małajowicz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 18

  WYKSZTAŁCENIE: 2006-2010 Studia doktoranckie Zakład Chemii Organicznej, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2008-2010 Studia podyplomowe Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 2005-2006 Studium Pedagogiczne Wydział

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 310 38

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Monika Małecka-Przybysz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 88

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ilona Małuszyńska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 40

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marcin Małuszyński

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 39

  Doktor inżynier, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie, 2003r., nauki rolnicze, ochrona i kształtowanie środowiska Studia Podyplomowe w zakresie Doskonalenia Pedagogicznego Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 1996r Mgr inż., Wydział Rolniczy SGGW w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Mariusz Mamiński

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 27

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Mandziuk

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Diana Renata Mańko-Jurkowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 07

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Mańkowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 38

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Monika Marchwicka

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Marciniak-Łukasiak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 48

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dorota Marcinkowska

  Zastępca kierownika działu - Dział Płac i Stypendiów

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Monika Marcinkowska-Lesiak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paweł Marcinkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paweł Marcinkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Marciszewska

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  +48 22 59 380 26

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dorota Marecka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  325 67

  czytaj więcej
 • mgr

  Karolina Maresz

  Wydział Nauk Społecznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  +48 22 59 347 14

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Iwona Markowska-Daniel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

  361 46 , 6 04 476 566

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Markowska-Lech

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 352 27

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bogdan Marks

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jacek Stefan Marszał

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  32 10 3

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 312 30

  czytaj więcej
 • dr

  Grzegorz Marszałkowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Elżbieta Martyniuk

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 79

  dr hab. Elżbieta Martyniuk Wydział Nauk o Zwierzętach Absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW, zatrudniona w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierzšt od 1978 r. Specjalnoœć – doskonalenie zwierzšt, programy hodowlane, hodowla zachowawcza, dostęp do zasobów i dzielenie

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Agata Marzec

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 65

  Pełnione funkcje w SGGW: •Pełnomocnik Dziekana d/s Współpracy z Gospodarką (od 01.09.2012 r.) Zainteresowania naukowe w technologii i inżynierii żywności: •właściwości akustyczne, mechaniczne i sorpcyjne produktów zbożowych •tekstura żywności suszonej •reologia

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Grażyna Mastalerczuk

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 10

  dr inż. Grażyna Mastalerczuk stanowisko: adiunkt tel.: +48 22 59 327 10 e-mail: grazyna_mastalerczuk@sggw.pl Zainteresowania naukowe Fizjologiczna i morfologiczna reakcja traw na stresy abiotyczne; Badanie wzrostu i rozwoju korzeni traw w warunkach stresów

  czytaj więcej
 • dr

  Teresa Mastalerz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • 225 93 106 5

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Maśko

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Jacek Maśniak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 33

  Wykształcenie: - Doktor nauk ekonomicznych, specjalnoœć: ekonomika rolnictwa, rozprawa doktorska: Uwarunkowania i formy obrotu ziemia rolnicza w Polsce, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie, 2006 r. - Magister inżynier ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie,

  czytaj więcej
 • 22 59 35 7 90

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Władysław Matusiewicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Matusiewicz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Grzegorz Matusik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr

  Aleksandra Matuszewska-Janica

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Matyba

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • 361 40

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Andrzej Mazurek

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Mazurkiewicz-Woźniak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 30

  Magister biologii Doktor nauk biologicznych Biologia i ekologia nicieni owadobójczych Doskonalenie metod stosowania nicieni owadobójczych jako czynnika ograniczającego występowanie szkodników glebowych w uprawach leśnych, ogrodniczych i rolniczych Morfologia czerwców z

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Mądra-Sawicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 42

  Wykształcenie Doktor nauk ekonomicznych - Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW w Warszawie, 2010. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009. Absolwent Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw,

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wiesław Mądry

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 506 454 088

  Wykształcenie wyższe rolnicze, doktor i doktor habilitowany nauk rolniczych, agronomii w specjalności biometria i doświadczalnictwo, profesor nauk rolniczych, pracuje 40 lat w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki, autor lub współautor około 200 publikacji, w tym wielu z IF, specjalista

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marta Mendel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 37

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Ewa Miąsko

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Dziekanat Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Monika Michalczuk

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 55

  Wykształcenie: Doktor habilitowany nauk rolniczych, 2016 Doktor nauk rolniczych – Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW, 2006 Mgr inż. - Wydziału Nauk o Zwierzętach, SGGW, 2001 Dydaktyka • Chów i hodowla drobiu • Chów gołębi i ptaków ozdobnych • Metody badań na

  czytaj więcej
 • +48 22 59 310 18

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Katarzyna Michalska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  +48 22 59 321 47

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Michalska-Klimczak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 04

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Konrad Michalski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  22 59 35 6 03

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Robert Michałowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 16

  Pracownik

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Michel

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 60

  W roku 2003 ukończyła Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. W roku 2008 uzyskała stopień doktora nauk rolniczych. Jest adiunktem na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Prowadzi prace badawcze z tematyki uzdatniania wody i oczyszczania

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Beata Michniewska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  022 5 9 3 2 567 (72)

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Joanna Mielczarczyk

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Leszek Mieszkalski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 502 909 568

  Studia wyższe magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej w Lublinie ukończone w 1975 r. Bezpośrednio po studiach podjęta praca w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Bełżycach pod Lublinem, która trwała do 1976 r. (1 rok). We wrześniu 1976 roku nastąpiło przejście

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Agata Migdalska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Monika Mikulska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 502 588 205

  Od 1999 roku sekretarz III Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach przy SGGW: lke_sggw.sggw.pl Od 2010 Członek Zarządu/Skarbnik Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych: www.pollasa.pl Hodowca psów rasy staffordshire bull terrier "Z Bullerbyn":

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Aneta Mikuła

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 37

  Urodziła się w 1978 r. w Przysusze. W 2002 r. ukończyła Wydział Ekonomiczno – Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Na tej samej uczelni uzyskała stopień doktora w 2008 r. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii oraz teorii ryzyka.

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Maria Milczarek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • mgr

  Elżbieta Milewska

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Milewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 340 69

  Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, Zakład Prawa i Finansów, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW. W pracy naukowej i dydaktycznej podejmuje problematykę związaną między innymi z: *finansami

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Tomasz Minkowski

  czytaj więcej
 • mgr

  Irena Mioduszewska

  Kierownik działu/biura - Biuro Organizacyjne

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Mirgos

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • +48 22 59 314 08

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Dorota Mirosław-Świątek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Urszula Mirzwa-Mróz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  +48 22 59 320 33

  Od 2000 roku adiunkt w Samodzielnym Zakładzie Fitopatologii Tematyka badawcza: -diagnostyka i etiologia chorób roślin powodowanych przez grzyby, -zastosowanie technik molekularnych do identyfikacji fitopatogenicznych grzybów, -choroby zbóż i roślin

  czytaj więcej
 • mgr

  Izabela Misala

  Radca prawny - Zespół Radców Prawnych

  310 96 /31 06 7

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Joanna Miselhorn
  +48 22 59 376 71

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Waldemar Misiak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 45

  Doktor inżynier Organizacja i technologia robót w inżynierii środowiska i w budownictwie Dydaktyka: Technologia robót budowlanych Technologia i organizacja robót instalacyjnych Odwodnienia budowli i osiedli Przygotowanie i odbiór przedsięwzięć

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Miszkowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  508 61 029 3

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Karolina Misztal

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Stanisław Miścicki

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Alicja Iwona Miśkiewicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dorota Mitrowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Diana Moczkowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Józef Moczulski

  Kierownik działu/biura - Administracja Obiektów SGGW przy ul. Rakowieckiej 26/30

  czytaj więcej
 • 697 90 175 1

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lic.

  Krystyna Mojzess

  Kierownik DS - Zespół DS-1 Madalińskiego

  228 49 121 0

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Mokrzycki

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 52

  Zainteresowania badawcze i dydaktyczne: Ochrona owadów Biologia chrząszczy Systematyka i biologia korników Monitoring korników Waloryzacja zooindykacyjna środowisk leśnych Polski Pozostałe zainteresowania: Fotografia

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Karolina Molska-Kawulok

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Sławomir Monder

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 82

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Morales Villavicencio

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  593 65 67

  czytaj więcej
 • inż.

  Michalina Morawiec

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dariusz Morawski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Józef Mosiej

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 81

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tadeusz Moskalik

  Prodziekan ds. dydaktyki - studia stacjonarne - kierunek leśnictwo

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  +48 22 59 381 37

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Wojciech Motelski

  Dyrektor ekonomiczny - Dyrektor Ekonomiczny

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Tomasz Motyl

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jan Mroczek

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • lic.

  Joanna Mroczkowska

  Kierownik magazynu - Zespół DS-3

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Remigiusz Mruk

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Mucha

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  22 593 62 65

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Muchorowska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 23

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Malgorzata Murawska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  511 66 898 0

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Patrycja Musiał

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 01

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Maria Muszyńska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  326 54

  WYKSZTAŁCENIE 2011-2015 studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin) 2007-2011 studia I i II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Izabela Joanna Myszka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  czytaj więcej
 • Izabela Myszka-Stąpór

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 795 122 120

  Asystent w Katedrze Sztuki Krajobrazu, projektantka ogrodów, ogrodnik. W pracy naukowej zajmuje się elementami budującymi ogród – ich formą, funkcją i znaczeniem. Ukończyła studia ogrodnicze, kursy zawodowe i studia podyplomowe: Wzornictwo ogrodowe oraz Projektowanie ogrodu z domem

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Myszkowska-Ryciak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 22

  czytaj więcej