Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Hubert Lachowicz

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  +48 22 59 381 32

  WYKSZTAŁCENIE 12.07.2016 doktor habilitowany nauk leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny. 16.02.2016 ukończone Podyplomowe Studia Marketingu i Strategii Marketingowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 10.06.2008 doktor nauk

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Lachowicz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 27

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Landmesser

  Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i rozwoju

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 372 27

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Lange

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 25

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Laskowska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elwira Laskowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 15

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maria Laskowska

  Kierownik działu/biura - Dział Finansowy

  czytaj więcej
 • mgr

  Wioletta Laskowska

  Zastępca kierownika działu - Administracja Domów i Stołówek Studenckich

  330 06

  czytaj więcej
 • 501 0 31 11 3

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Wacław Laskowski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 30

  Wykształcenie w zakresie ekonomicznym, statystycznym oraz nauk o zdrowiu,

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Sławomir Laskus

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Iwona Lasocka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 12

  Wykształcenie październik 2011 - uzyskanie tytułu doktora nauk weterynaryjnych w zakresie fizjologii zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2007 - 2011: doktorantka Stacjonarnego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Medycyny

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Urszula Latek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • dr

  Monika Latkowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  w. 59 32 2 64

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Latocha

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 62

  Wykształcenie: 1987 Mgr inż. Architekt Krajobrazu 1999 dr nauk rolniczych 2011 dr hab. nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa (specjalność dendrologia) Zatrudnienie: 1987-1988 Telas sp z o.o. 1988-1991 Biuro projektów 'Warcent', Warszawa, ul. Okrzei 1991- Szkoła Główna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Lebiecka

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mariusz Lech

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Zbigniew Lechowicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 20

  Profesor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 2004), profesor zwyczajny (2007), doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo (Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej, 1993,doktor nauk

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Roman Lechowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 00

  prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt, badania z zakresu onkologii weterynaryjnej, członek komisji ds badan statutowych MNiSW, redaktor naczelny Weterynatii po

  czytaj więcej
 • dr

  Aleksandra Ledwoń

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 67

  dr n. wet Choroby Ptaków Domowych Mykobakteriozy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Hanna Legutowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  czytaj więcej
 • dr

  Marzena Lemanowicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 63

  czytaj więcej
 • mgr

  Martyna Lempkowska-Gocman

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Andrzej Lenart

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 70

  Dorobek naukowy prof. dr hab. Andrzeja Lenarta obejmuje łącznie ponad 280 oryginalnych opublikowanych prac twórczych, 17 podręczników, 16 publikacji przeglądowych, ponad 140 komunikatów naukowych, 69 prac niepublikowanych, 7 patentów i 6 instrukcji wdrożeniowych oraz 21 prac

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Stanisław Lenart

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 91

  Absolwent Wydziału Rolniczego SGGW, doktorat (1986 r.) i habilitacja (2003 r.) na Wydziale Rolniczym SGGW, od 2008 r. na stanowisku prof. nadzw. SGGW w Katedrze Agronomii. Staże naukowe: 1999 r. - 6-miesięczny staż naukowy w British Columbia University, Department of Soil Science, Kanada;

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marzena Lendo-Siwicka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 49

  Wykształcenie: -Dr inż. - SGGW w Warszawie, nauki techniczne w zakresie budownictwa, specjalność geotechnika, 2010 -Mgr in. - SGGW w Warszawie, urządzanie terenów wiejskich, 2004 Obszar naukowych zainteresowań: -Inżynieria przedsięwzięć budowlanych -Kosztorysowanie w

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Rafał Lengling

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Barbara Leniart
  593 10 01

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Hanna Leontowicz

  Kierownik Zakładu Dietetyki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 69

  Przebieg kariery naukowej: magister inżynier zootechniki,1973; doktor nauk rolniczych,1979; doktor habilitowany nauk weterynaryjnych,1992; profesor nauk weterynaryjnych,2001; profesor zwyczajny nauk weterynaryjnych,2006. Od 1974 r. miejscem pracy jest Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału

  czytaj więcej
 • dr

  Maria Leontowicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 64

  Przebieg kariery naukowej: magister biologii 1973 - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; doktor nauk przyrodniczych 1984 - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. W 1974 r. podjęłam pracę w Katedrze Fizjologii Zwierząt Wydziału

  czytaj więcej
 • Wiesław Lepianka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Barbara Lesiak

  Kierownik magazynu - Zespół DS-1 Madalińskiego

  228 49 121 0

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Grzegorz Lesiński

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  606 92 478 5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 312 45

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Mariusz Lewandowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  +48 22 59 321 36

  Taksonomia i ekologia szpecieli (Acari: Eriophyoidea). Szpeciele (Acari: Eriophyoidea) występujące na rodzimych gatunkach roślin iglastych. Ekologia pasożytniczego roztocza Hemipteroseius adleri (Acari: Otophenomeniidae) występującego na kowalu bezskrzydłym Pyrrhocoris apterus

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Iwona Liberadzka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Aleksandra Lipińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • mgr

  Emilia Lipińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Dziekanat Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Edyta Lipińska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 61

  Studia na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie ukończyłam w 1994 roku. Moja praca magisterska pod tytułem „Sprawdzenie przydatności szczepu 102 drożdży Saccharomyces cerevisiae w skali przemysłowej w porównaniu z dotychczas stosowanymi szczepami w ciągłej produkcji w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Mirosław Lipiński

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 28

  Stopnie naukowe: • Doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo w zakresie mechaniki gruntów i geoinżynierii – Politechnika Białostocka, 2014. • Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo w zakresie geotechniki, Politechnika Gdańska, 2000. Tytuły

  czytaj więcej
 • inż.

  Krzysztof Lipka

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Laboratorium Komputerowe

  +48 22 59 341 44

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Dariusz Lirczewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Aleksander Lisowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 5 01 53 2 820

  - 1975-1980; SGGW, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, Mechanizacja Rolnictwa / magister; - 1988-1989; SGGW, Wydział Techniki Rolniczej i Leśnej, Mechanizacja Rolnictwa / dr; - 2000; Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Inżynieria Rolnicza / dr hab.; - 2007;

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Przemysław Litwiniuk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Aleksandra Lubańska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 56

  Adiunkt w Zakładzie Organizacji i Zarządzania Produkcją SGGW. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW (2002) oraz Studiów Doktorskich Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW (2008). Wykładowca na Studiach Podyplomowych Wydziału Inżynierii Produkcji (2011-2013). Zainteresowania naukowe

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Joanna Lubecka

  czytaj więcej
 • 312 55

  specjalista do spraw

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Lubina

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 603 780 606

  Ewa Lubina jest adiunktem w Katedrze Edukacji i Kultury na Wydziale Nauk Społecznych. Posiada obszerny dorobek naukowy w zakresie problematyki dydaktyki tradycyjnej i wspomaganej przez nowoczesne technologie (e-learningu). Zainteresowaniem badawczym obejmuje szeroko pojęte problemy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 313 72

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej